Sponsor

De kijk op de openbare ruimte verandert snel. Voorheen hadden we het voornamelijk over schoon, heel en veilig en het beheren van assets als bomen en wegen. Maar er is een bredere blik nodig voor het behalen van grotere maatschappelijke...
  • 6 april 2022
Lees meer
In Nederland besteden we jaarlijks honderden miljoenen euro’s aan beheer en onderhoud van onze leefomgeving. De uitdaging van Idverde is om elke euro van meerwaarde te laten zijn voor maatschappelijke thema’s als biodiversiteit en klimaatadaptatie. Benieuwd hoe zij dat doen?...
  • 6 april 2022
Lees meer
Voor Antea Group is de meerwaarde van beheer dat mensen gebruikmaken van de openbare ruimte. Dat de openbare ruimte mensen stimuleert om te recreëren, sporten, wandelen, in beweging te komen. Zij vertalen de recreatieve doelstelling naar beleidsplannen. Meer weten? Zoek...
  • 6 april 2022
Lees meer
GAES is groen in hart en nieren. Beheer met meerwaarde heeft voor hen dan ook een directe koppeling met ecosysteem diensten. Ze stellen zich graag aan je voor! Meer weten? Zoek ze dan zeker even op tijdens NCBOR 2021 op...
  • 6 april 2022
Lees meer
In Nederland wordt jaarlijks aan duizenden projecten in de buitenruimte gewerkt. Maar iedere partij heeft zijn eigen aanpak en dossiers. Hoe zorg je dan dat je slimmer met elkaar samenwerkt? Daarop geeft Gebiedsportaal het antwoord. Nieuwsgierig naar het antwoord? Zoek...
  • 6 april 2022
Lees meer