Sponsor

Voor Antea Group is de meerwaarde van beheer dat mensen gebruikmaken van de openbare ruimte. Dat de openbare ruimte mensen stimuleert om te recreëren, sporten, wandelen, in beweging te komen. Zij vertalen de recreatieve doelstelling naar beleidsplannen. Meer weten? Zoek...
  • 6 april 2022
Lees meer
GAES is groen in hart en nieren. Beheer met meerwaarde heeft voor hen dan ook een directe koppeling met ecosysteem diensten. Ze stellen zich graag aan je voor! Meer weten? Zoek ze dan zeker even op tijdens NCBOR 2021 op...
  • 6 april 2022
Lees meer
In Nederland wordt jaarlijks aan duizenden projecten in de buitenruimte gewerkt. Maar iedere partij heeft zijn eigen aanpak en dossiers. Hoe zorg je dan dat je slimmer met elkaar samenwerkt? Daarop geeft Gebiedsportaal het antwoord. Nieuwsgierig naar het antwoord? Zoek...
  • 6 april 2022
Lees meer