Even voorstellen… Antea Group

Dit jaar is een speciale editie van het Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte. Niet alleen vanwege het digitale programma, maar ook vanwege de samenwerkingspartners. Zij maken het congres financieel mogelijk, denken en werken actief mee met het hoofdthema van het congres, de samenstelling van het hoofdprogramma én de deelsessies. Zo ook Antea Group, die we graag aan je voorstellen!

Antea Group noemt zichzelf dé beheeradviseur van Nederland en kan om die reden natuurlijk niet ontbreken op hét beheercongres! Zij heeft kennis van alle assets, de opgaven en is in staat om de ambities te concretiseren tot gedragen oplossingen door een uitgekiend proces samen met partners én de gebruikers van de leefomgeving.

Focus op de volgende stap

Dat laat zij zien door middel van voorbeelden en ervaringen van hoe opgaven en ambities in de praktijk zijn vertaald in acties om de transitie door te voeren. “We hopen dat deelnemers niet afwachten totdat alle gewenste duidelijkheid er is, maar gewoon aan de slag gaan. Maak een plan hoe je de opgaven/ambities in jouw organisatie gaat vormgeven. Houd dit flexibel en blijf leren! Dus heb een idee voor de lange termijn, maar focus op de volgende stap.” Antea Group verwacht je met hun deelsessies te inspireren om de volgende stap te zetten. Door het delen van ervaringen en inzichten die jij als deelnemer kunt meenemen binnen de eigen organisatie (en partners) om de opgedane inspiratie te vertalen naar concrete acties.

Samenwerken en uitdagingen slim combineren

De komende jaren komen er in onze leefomgeving veel grote opgaven samen, van klimaatadaptatie, tot verduurzaming en vervangingsopgave. Uitdagingen waarbij ook partijen zoals woningbouwcorporaties, nutbedrijven, waterschappen een rol hebben en ook de gebruiker/inwoner wordt betrokken. Dé uitdaging is om samen te werken en uitdagingen slim te combineren!

De beheerder heeft een centrale positie

De beheerder heeft als regisseur van de leefomgeving een centrale positie. Antea Group helpt de beheerder hoe hij nu en in de toekomst de regie kan nemen op al deze ontwikkelingen en opgaven in de leefomgeving (deelsessie ‘Vervangingsopgave als katalysator voor maatschappelijke opgaven leefomgeving’). Het gaat hierbij niet alleen om een transitie van de leefomgeving, het gaat ook om een transitie/ontwikkeling van organisaties. Zij helpt organisaties graag bij deze ontwikkeling.

Zien we je op 26 november?

Dus, kom naar NCBOR 2020 om elkaar te ontmoeten, relaties uit te breiden, nieuwe kennis op te doen. Maar bovenal: om trots te zijn op de bijdragen die wij met elkaar leveren voor een betere leefomgeving.

Deelsessies door Antea Group:

• Samen met je opdrachtnemer sturen op de gewenst effecten van beheer
• “Samen Zichtbaar Schoner” stelt beleving van de burger centraal
• Vervangingsopgave als katalysator voor maatschappelijke opgaven leefomgeving

Bekijk alle deelsessies >