Even voorstellen… Cyber Adviseurs

Dit jaar is een speciale editie van het Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte. Niet alleen vanwege het digitale programma, maar ook vanwege de samenwerkingspartners. Zij maken het congres financieel mogelijk, denken en werken actief mee met het hoofdthema van het congres, de samenstelling van het hoofdprogramma én de deelsessies. Zo ook Cyber Adviseurs, die jou tijdens NCBOR 2020 graag uitdaagt open te staan voor verandering, nieuwe samenwerkingen op te zoeken én je nek uit te steken.

Komend jaar wordt – met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 – cruciaal om ervoor te zorgen dat de fysieke leefomgeving goed op de politiek bestuurlijke agenda komt. Dan zet je als beheerder niet alleen jezelf op de kaart, maar neem je de regie en zorg je ook voor draagvlak om de verandering daadwerkelijk in te zetten met de middelen die daarbij horen. Welke waarden zijn hierbij het belangrijkste? Vertaal die dan in de opgaves die er in de gemeente liggen. Bedenk hoe je die beet kan pakken en denk na hoe deze in de praktijk gerealiseerd kunnen worden. Begin hierbij klein en ga steeds een stapje verder.

Durf je nek uit te steken

Cyber Adviseurs hoopt jou als beheerder of beleidsmaker in de fysieke leefomgeving te motiveren om initiatief te nemen en de regie te pakken. Je moet creatief zijn om voor jou nog onbekende paden te betreden en collega’s en partijen te mobiliseren. Maar iedereen voelt de urgentie om te veranderen en dat verbindt! Daarom daagt Cyber Adviseurs je uit open te staan voor verandering, zowel intern als extern actief de samenwerking op te zoeken en je nek uit te durven steken.

Kijk naar de maatschappelijke waarde

Ga de komende jaren bijvoorbeeld meer kijken naar de waarde en effecten van beheer in plaats van alleen naar de beeldkwaliteit en de kosten. Want juist maatschappelijke waarden als gebruikswaarde, economische waarde, klimaatadaptie (water en hitte), biodiversiteit en esthetische waarde zijn steeds meer van belang. Hoe dan? Door aan te sluiten bij de deelsessies over waardegestuurd beheer waarin Gemeente Hoorn en woningbouwcorporatie Domesta je meenemen in hun visie waarin de waarden leidend zijn voor de inrichting en het beheer van de openbare ruimte en het openbaar groen in het bijzonder. En wat je moet doen op de route die je daarvoor gekozen hebt.

Leer door te doen

Begin met de opgaves die er liggen en laat tegelijkertijd de (concrete) ambitie voor de toekomstige leefomgeving zien. Want beheer doet er toe en kan zoveel meer bijdragen aan de sociaal maatschappelijke doelen van de overheid (energie, klimaat en circulaire economie) dan we denken!

Samen naar de toekomst kijken

In deze bijzondere tijd is het buitengewoon zinvol om met vakgenoten te sparren en ons ervan bewust te zijn hoezeer ons vakgebied er toe doet en welke enorme potentie en kansen er liggen in de leefomgeving. Dat helpt ons om met vertrouwen en energie naar de toekomst te kijken. NCBOR is dé ontmoetingsplek voor alle professionals in de fysieke leefomgeving en de openbare ruimte. Om kennis met elkaar te delen, maar ook om te netwerken en inspiratie op te doen. Dus we zien je graag op donderdag 26 november!

De reisleider naar een duurzame leefomgeving

Cyber Adviseurs is een bureau dat door haar expertise over beleid en beheer maar ook organisatie en bedrijfsvoering in de leefomgeving, een unieke positie in de markt inneemt. Juist in de transitie naar waardegestuurd beheer gemeenten, corporaties en daaraan gelieerde organisaties delen zij graag kennis en ervaringen. “Cyber treedt graag op als reisleider bij de route naar een duurzame leefomgeving”.

Deelsessies door Cyber Adviseurs:

  • Van kwaliteitsgestuurd naar waardegestuurd beheer vraagt om veranderingen in de beheerorganisatie
  • Gluren bij de buren: wooncorporaties willen rond transities meer samenwerken met gemeente en provincie

Bekijk alle deelsessies >