Even voorstellen… DON Bureau

Dit jaar is een speciale editie van het Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte. Niet alleen vanwege de online invulling, maar ook vanwege de samenwerkingspartners. Zij maken het congres financieel mogelijk, denken en werken actief mee met het hoofdthema van het congres, de samenstelling van het hoofdprogramma én de deelsessies. Zo ook DON Bureau die we graag aan je voorstellen!

DON Bureau is een advies- en ingenieursbureau dat optreedt als intermediair tussen strategie en operatie, op het grensvlak tussen ontwerp en uitvoering. Tijdens NCBOR 2020 laat DON Bureau je graag kennismaken met een integrale benadering van transitievraagstukken. Hier kun je in de planvormingsfase al mee aan de slag. Zo krijg je in een vroeg stadium de juiste partijen aan tafel én bereik je het meest optimale resultaat.

Adviesmodel Duurzame Ontwikkeling

DON Bureau laat je graag kennismaken met inspirerende en nieuwe ideeën. Een voorbeeld hiervan is het Adviesmodel Duurzame Ontwikkeling. Een tool om in een vroeg stadium praktisch inzicht te geven in geschikte maatregelen op het gebied van CO2-reductie, klimaatadaptatie en circulair werken. Hiermee combineren ze meerdere transitieopgaven met elkaar en geven ze antwoorden op het ‘hoe’, ‘wat’ en ‘waar’ voor een specifiek gebied. Het resultaat is een selectie aan maatregelen, waarmee je zo integraal mogelijk aan de slag kunt.

Wil je meer weten over dit Adviesmodel? Zorg dan dat je aanhaakt bij de deelsessie ‘Energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit: van ambitie naar concrete maatregelen per gebied’ op 26 november aanstaande.

Van goedkoop naar toekomstbestendig werken

DON Bureau vindt dat onze mindset moet veranderen in het kader van de vele uitdagingen waar we de komende jaren mee te maken krijgen. De aandacht verschuift naar duurzaam bouwen en reconstrueren. Het is niet langer wenselijk om zo goedkoop mogelijk te werken, want dat betekent in veel gevallen ook uitputting van de aarde. We moeten van goedkoop naar toekomstbestendig werken.

Andere mindset

Bij het verdelen en besteden van budgetten moet hier nadrukkelijk rekening mee worden gehouden. Dat vergt een andere mindset van een (beheer)organisatie. We moeten leren om ook dingen te gaan laten, want juist die ongebreidelde groeit zorgt ervoor dat we de aarde aan het opeten zijn. DON Bureau geeft met het Adviesmodel Duurzame Ontwikkeling inzicht in mogelijke maatregelen en de bijhorende kosten. Zo kun je dit tijdig en eenvoudig meenemen in het afwegingsspectrum van wat je gaat doen en wat je gaat laten.

DON Bureau levert graag een bijdrage aan een betere wereld. Ze willen verbindingen leggen, samen de slimste weg bepalen en deze realiseren. Maar ook invulling geven aan ontwerpen waar de gebruiker blij van wordt. Zo ook tijdens NCBOR 2020.

Deelsessies door DON Bureau

  • Duurzaamheidsambities vertalen naar een concrete aanpak in een strategisch assetmanagement plan (SAMP)
  • Energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit: van ambitie naar concrete maatregelen per gebied

Naar de deelsessies >