Route & contact
Vragen en/of opmerkingen?

Voor inhoudelijke vragen of ideeën kunt u contact opnemen met Ineke Westerbroek (ineke.westerbroek@crow.nl).

Voor praktische en overige vragen kunt u contact opnemen met onze afdeling congressen via 0318 – 69 98 88.