Edim Hadziavdic

De kracht van Edim Hadziavdic, directeur Stadsbeheer, Openbare werken bij Gemeente Rotterdam, is gelegen in het enthousiasmeren van mensen door hen mee te nemen en hen onderdeel van het (verander)proces te laten zijn. Visie wordt hierdoor realiteit. Zeker als het gaat om de grote veranderingsopgaven is samenwerken en verbinden cruciaal.

Spreker details