Harro Verhoeven

Dit jaar staat niet ‘het beheer’, maar ‘de beheerder’ centraal op het NCBOR. Want de beheerder van morgen dient over vele competenties te beschikken. Inhoudelijke kennis alleen is niet meer genoeg, want je moet ook kunnen communiceren, ondernemend en risicobewust zijn, flexibel, politiek sensitief, kunnen omgaan met data en nieuwe technieken, en ga zo maar door. Gelukkig hoeven al deze competenties niet allemaal in één persoon verenigd te zijn, want je maakt onderdeel uit van een team. ‘De beheerder’ moet dus ook kunnen samenwerken. Op het podium van het NCBOR vind je dit jaar beheerders die over deze competenties beschikken. Ik verheug me er nu al op!

Spreker details