Jan ter Wal

Leidinggevende van de afdeling die het gebruik, beheer en onderhoud van de openbare ruimte in Nijmegen verzorgt. Stadsbeheer omvat het beheer en onderhoud van alle assets van de gemeente in de openbare ruimte, is opdrachtgever m.b.t. het inzamelen van alle afvalstromen en het reinigen van de stad. Als Programmamanager voor het programma Openbare ruimte verzorgt hij de opdrachtverstrekking naar de diverse afdelingen binnen de gemeente en legt verantwoording af naar het bestuur over het programma.

Spreker details