Beheer met meerwaarde vanuit 11 perspectieven

Beheer met meerwaarde is het thema van het Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte (NCBOR) dat op 21 april 2022 plaatsvindt in Helmond. Het thema komt uitgebreid aan bod tijdens de plenaire, maar vooral ook in de deelsessies.

Ook dit jaar zijn diverse sprekers aanwezig tijdens deze deelsessies, ieder met een eigen verhaal en een eigen meerwaarde die ze toevoegen aan beheer. Of het nou gaat om het gebied van data, assetmanagement, beeldkwaliteit of de wetenschappelijke benadering van beheer; alles komt terug op NCBOR.

11 verhalen

In totaal zullen elf verschillende deelsessies de verhalen van beheer met meerwaarde uitleggen. Sommige van deze verhalen zijn algemeen, zoals hoe de gemeente Helmond hun nieuwe beheerplan genaamd ‘beheer met meerwaarde’ heeft vormgegeven; tot aan hele actuele casussen, zoals assetmanagementoplossingen die genomen worden na de watercrisis in Limburg.

En dan…… plotseling een watercrisis

Over dit laatste komt Enno Kuipers van het waterschap Limburg meer vertellen. “Waterschap Limburg is een jonge organisatie waar in 2019 is gestart met de implementatie van assetmanagement. Hoe heeft het waterschap dit aangepakt? Wat zijn de ervaringen? Op welke wijze wil het waterschap verder met de implementatie?” zo begint Kuipers zijn verhaal, “En dan…… plotseling een watercrisis in Limburg en aangrenzende landen. Ontzettend veel regen met hoge afvoeren in de Maas en zijbeken met schade bij derden en aan assets van het waterschap.”

Dit gaat vaker gebeuren

Kuipers ziet ook dat dit soort crisissen elders in Nederland kunnen geburen, “of sterker nog, gaan gebeuren”. “Dit is een breed maatschappelijk vraagstuk waarin veel partijen een rol en verantwoordelijkheid hebben. Het raakt de implementatie van assetmanagement bij heel veel beheerders. Assetmanagement zal belangrijk zijn bij het oplossen van de klimatologische problemen en uitdagingen.”

Meerwaarde vanuit andere ogen

Niet alleen beheerders kijken naar hoe je ‘beheer met meerwaarde’ in de praktijk kan brengen. Ook vanuit de wetenschap wordt dit gevolgd. Hun perspectief zal ook aanwezig zijn tijdens het nationaal congres. Martine Boot van Managing Public Space (waarvan het initiatief ook tijdens NCBOR is ontstaan) is ook trots op de resultaten die gedeeld worden tijdens het congres. Het zijn de resultaten van Walkshops waarbij de beheerder samen met een wetenschapper de buurt in is gegaan om te kijken naar beheer.

Walkshops door de wijk

Boot: “In deze walkshops maakten wij de connectie tussen beheer en wetenschap concreet. Hoe? Door niet over de wijk te praten maar sámen door de wijk te lopen. Tijdens deze walkshops liepen we door de wijk Nieuw Monnikenhuizen in Arnhem met twee voor dit gebied verantwoordelijke beheerders, Jiska Brouwer en Henk Velthorst.”

Vanuit sociaalgeografische perspectief

In de deelsessie gaan ze hier verder op in: “We laten de wetenschappers reflecteren op de beheerpraktijk. We staan stil bij alle opvallende, leuke en uitdagende plekken in de wijk. Wat is het beeld van beheer hierbij? En hoe kan je dit verklaren door er vanuit de sociaalgeografische wetenschap naar te kijken? En hoe is dat als je vooral naar het ontwerp van de wijk kijkt?” Uiteindelijk hoopt zie hiermee niet alleen op academisch niveau mensen te raken. “We kijken juist naar welke inzichten dit oplevert en welke winst het juist voor de praktijk oplevert?”

Kom luisteren naar al deze verhalen

Dit is slechts een greep uit de diverse verhalen die tijdens de deelsessies naar voren komen. Voor een uitgebreider overzicht bekijk je het kopje ‘deelsessies’ onder het programma.

Wil je komen luisteren naar deze verhalen? Schrijf je dan nu in voor NCBOR 2021 op donderdag 21 april 2022 in Helmond.