Nieuws

In een nat en onstuimig Zaandam verzamelde beherend Nederland zich voor het jaarlijkse Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte. Wederom op een bijzondere locatie: het Hembrugterrein. Een dag in het teken van de ‘beheerder van morgen’. Want het vak van de beheerder verandert en dat vraagt om nieuwe inzichten en competenties.
 • 13 december 2019
Lees meer
Om de problemen aan te pakken, werd besloten het beheer om te gooien. Er werden scherpe keuzes gemaakt om projecten te schrappen of door te laten gaan.
 • 12 december 2019
Lees meer
Het doel van de gemeente Zaanstad was te kijken hoe het fysieke domein van de buurt aan kan sluiten op de sociale uitdagingen die er spelen.
 • 12 december 2019
Lees meer
Patrick Gooren (CROW) verzorgde samen met Wim Timmerman en Lennert van Dien van RHDHV een workshop over mens & organisatie. “Assetmanagement is veranderen, en dat kan spontaan en gepland”, vertelde Gooren. “De geplande verandering is het moeilijkst en komt vaak...
 • 11 december 2019
Lees meer
De gemeente Amersfoort heeft een handboek voor de inrichting van openbare ruimte ontwikkeld. Het boek is bestemd voor professionals die opdrachten uitvoeren in de gemeente Amersfoort, maar is te gebruiken als voorbeeld voor andere gemeenten om een gereedschapskist samen te...
 • 11 december 2019
Lees meer
De gemeente Zaanstad is bezig om het beheer van haar assets te veranderen van een blackbox naar een kijkdoos. “De beheerder van morgen maakt inzichtelijk,” aldus assetmanager Jille de Boer. Dat doet de gemeente op basis van big data en...
 • 11 december 2019
Lees meer
Het leertraject Toekomst van Beheer is de eerste opleiding waarbij studenten zelf meedenken over het curriculum, vertelt Martin van der Zwan van PlanTerra. Samen met Peter de Visser (gemeente Zoetermeer), Ingeborg Baars en Jaap Meindersma (gemeente Almere) gaf hij een...
 • 11 december 2019
Lees meer
Ben jij het beroep gaan doen waar je als kind van droomde? Waarschijnlijk niet. Of toch wel? Als ik kijk naar de toekomst van mijn vakgebied, beheer en onderhoud van infrastructuur, dan zijn er toch verrassend veel raakvlakken met mijn...
 • 22 november 2019
Lees meer
Klimaatverandering, een groeiend aantal sensoren in de openbare ruimte, een verdere verdichting van onze steden, de toenemende aandacht voor positieve gezondheid zullen onze openbare ruimte ingrijpend veranderen. Beheerders van de openbare ruimte hebben hierop in potentie enorm veel invloed. Maar…....
 • 22 november 2019
Lees meer
Nederland heeft nu en de komende jaren te maken met een aantal grote transitieopgaven die een sterk ruimtelijke impact hebben. De woningbouwopgave, klimaatadaptatie, energietransitie, mobiliteitstransitie, een nieuwe circulaire economie en transities op het gebied van zorg, voedsel en onderwijs hebben...
 • 22 november 2019
Lees meer
De beheerder van morgen houdt zich niet alleen meer bezig met het schoon, heel en veilig houden van de openbare ruimte. Hij/zij is niet alleen een vakman/-vrouw, maar ook een adviseur. En dat vraagt om andere competenties. Als zelfstandig adviseur...
 • 22 november 2019
Lees meer
In gemeente Zaanstad is het beheer van de openbare ruimte over het algemeen net zo geregeld als in de rest van Nederland. “We hebben een beheersysteem waarin we alle inspecties opslaan, aan de hand daarvan plannen we het onderhoud dat...
 • 22 november 2019
Lees meer
Enkele jaren geleden kreeg Wiebe Oosterhoff de vraag om te kijken naar de strategische vraagstukken van het beheer in Almere. Op basis van 30 interviews in Nederland, gesprekken met het CROW managersnetwerk en diverse ateliers in Almere is daar de...
 • 15 november 2019
Lees meer
Op 28 november vindt het Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte (NCBOR) plaats voor alle professionals werkzaam in beheer en onderhoud van de openbare ruimte. De beheerder van morgen weet waar het om draaitHet thema van dit jaar ‘De beheerder van...
 • 15 november 2019
Lees meer
We zijn allemaal druk bezig met dagelijks onderhoud in de buitenruimte. Zwerfvuil opruimen, maaien, vegen, snoeien; allemaal nodig om aan de eisen te voldoen. Maar bereiken we daarmee ook het beoogde doel? Een leefbare woonomgeving, gezonde volwassen bomen of een...
 • 14 november 2019
Lees meer
Leo is wegbeheerder. En elke keer wanneer ik Leo spreek, word ik een ‘believer’. Niet dat ik een deskundige ben in wegbeheer. Maar wanneer Leo vertelt over zijn werk, projecten en ideeën, ben ik óm. Die twinkeling in zijn ogen...
 • 7 november 2019
Lees meer
Waarom ben jij de beheerder van morgen? Graag horen wij van jou waarom jij een goede beheerder van morgen bent.  Inhoudelijke kennis is tegenwoordig niet meer voldoende, want je moet ook kunnen communiceren, ondernemend en risicobewust zijn, flexibel, politiek sensitief,...
 • 7 november 2019
Lees meer
Nederland is zo goed als af. In de openbare ruimte wordt meer vervangen dan dat er nieuwe dingen bijkomen. En dat maakt dat het vak van de beheerder verandert, waar andere competenties bij komen kijken. Dat vraagt om gedragsverandering. Keynote...
 • 4 november 2019
Lees meer
De leerstoel Managing Public Space moet overheden, kennisinstellingen en marktpartijen nieuwe kennis bezorgen over het beheer van de openbare ruimte. ‘Met alle uitdagingen die op ons afkomen is er een geïntegreerde manier van kijken nodig.’ “Het project zal worden ondergebracht...
 • 27 oktober 2019
Lees meer
Plenair programma over de visie op de beheerder van morgen. Tijdens deze inspirerende sessie op NCBOR 2019 leer je de beheerder van morgen echt kennen. De dynamiek van het beheer van de openbare ruimte door de jaren heen. Is de...
 • 27 oktober 2019
Lees meer