Nieuws

Deze editie werkt CROW nauw samen met de City Deal Openbare Ruimte, maar waarom? En wat doet die City Deal Openbare Ruimte eigenlijk?
 • 6 februari 2023
Lees meer
De lancering van het nieuwe portaal én de nieuwe naam is op 30 maart in Den Haag, tijdens NCBOR! 2023!
 • 30 januari 2023
Lees meer
Wethouder Anne Mulder: 'De groei van de openbare ruimte gaat dus hand-in-hand met de stadsontwikkeling. Die koppeling lukt alleen als je integraal werkt.'
 • 19 januari 2023
Lees meer
De Binckhorst is de verrassende kant van het Haagse centrum. De gemeente heeft van dit bedrijventerrein een moderne wijk gemaakt om te wonen, werken en verblijven. Maak alvast kennis met De Binckhorst.
 • 13 december 2022
Lees meer
Het gebouw aan de Binckhorstlaan 249 in Den Haag was jarenlang het onderkomen van de MTS voor Luchtvaarttechniek. Daarna heeft het gebouw verschillende functies gehad.
 • 2 november 2022
Lees meer
De datum voor de 10e editie van het NCBOR - hét feestje voor de professional van de fysieke leefomgeving - is bekend. Op donderdag 30 maart 2023 ben je van harte welkom in Den Haag
 • 4 oktober 2022
Lees meer
Heb je een boekenlegger ontvangen van het Nationaal Congres Openbare Ruimte 2023? Lees hier wat je ermee kunt doen.
 • 4 oktober 2022
Lees meer
De gastgemeente voor 2023 is Den Haag. En dat is niet toevallig gekozen. Naast bijzondere stad en deelnemer aan de City Deal, is Den Haag ook de basis voor de ministeries.
 • 6 juni 2022
Lees meer
Glenn Polman en Greet Leegwater vertelden in hun sessie meer over datagedreven assetmanagement. Beide sprekers waren het er over eens: “Data is brandstof voor toekomstgericht beleid.”
 • 19 mei 2022
Lees meer
Het waterschap wilde van rennen naar plannen. Net toen de toekomstplannen waren vastgesteld, kreeg de provincie te maken met overstromingen in de zomer van 2021.
 • 19 mei 2022
Lees meer
“Maastricht kiest bewust voor assetmanagement”, vertelt Hommes. “Dit heeft de gemeente expliciet gemaakt in haar Veranderplan Stadsbeheer: van stadsuitvoering naar stadsbeheer.” Maar waar begin je? Wie heb je daarbij nodig? En wat mag het allemaal kosten?
 • 16 mei 2022
Lees meer
Een uitgebreide terugblik op de deelsessie 'De waarde van beheer vanuit wetenschappelijk perspectief' door Eva Duivenvoorden.
 • 16 mei 2022
Lees meer
Op donderdag 21 april 2022 organiseerde CROW alweer de 9e editie van NCBOR. Een terugblik op deze geslaagde dag.
 • 11 mei 2022
Lees meer
De jubileumeditie van NCBOR wordt in samenwerking met de City Deal Openbare Ruimte en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties georganiseerd.
 • 26 april 2022
Lees meer
CROW en Stichting RIONED willen datastandaarden ontwikkelen ten behoeve van integraal assetmanagement van objecten in de openbare ruimte onder de werktitel BORius.
 • 19 april 2022
Lees meer
Enno Kuipers van waterschap Limburg neemt je mee in Assetmanagement en de watercrisis in Limburg.
 • 12 april 2022
Lees meer
Helmond hanteert 'beheer met meerwaarde' bij de integrale meerjarenplanning voor wegen- en groeninspectie, aldus Laurens Goldenbeld.
 • 11 april 2022
Lees meer
De kijk op de openbare ruimte verandert snel. Voorheen hadden we het voornamelijk over schoon, heel en veilig en het beheren van assets als bomen en wegen. Maar er is een bredere blik nodig voor het behalen van grotere maatschappelijke...
 • 6 april 2022
Lees meer
In Nederland besteden we jaarlijks honderden miljoenen euro’s aan beheer en onderhoud van onze leefomgeving. De uitdaging van Idverde is om elke euro van meerwaarde te laten zijn voor maatschappelijke thema’s als biodiversiteit en klimaatadaptatie. Benieuwd hoe zij dat doen?...
 • 6 april 2022
Lees meer
Voor Antea Group is de meerwaarde van beheer dat mensen gebruikmaken van de openbare ruimte. Dat de openbare ruimte mensen stimuleert om te recreëren, sporten, wandelen, in beweging te komen. Zij vertalen de recreatieve doelstelling naar beleidsplannen. Meer weten? Zoek...
 • 6 april 2022
Lees meer