Nieuws

Nederland is zo goed als af. In de openbare ruimte wordt meer vervangen dan dat er nieuwe dingen bijkomen. En dat maakt dat het vak van de beheerder verandert, waar andere competenties bij komen kijken. Dat vraagt om gedragsverandering. Keynote...
 • 4 november 2019
Lees meer
De leerstoel Managing Public Space moet overheden, kennisinstellingen en marktpartijen nieuwe kennis bezorgen over het beheer van de openbare ruimte. ‘Met alle uitdagingen die op ons afkomen is er een geïntegreerde manier van kijken nodig.’ “Het project zal worden ondergebracht...
 • 27 oktober 2019
Lees meer
Plenair programma over de visie op de beheerder van morgen. Tijdens deze inspirerende sessie op NCBOR 2019 leer je de beheerder van morgen echt kennen. De dynamiek van het beheer van de openbare ruimte door de jaren heen. Is de...
 • 27 oktober 2019
Lees meer
Johan Zorg van gemeente Zaanstad neemt je tijdens NCBOR 2019 mee in de nieuwste techniek voor ‘het beheer van morgen’. Je kunt deze techniek vergelijken met een verrekijker of. telescoop: je ziet veel meer details dan met het blote oog....
 • 18 oktober 2019
Lees meer
Veel burgers nemen richten gemeentelijk groen zonder toestemming in alsof het privégrond betreft. In elke gemeente komt dit voor maar waar precies en om hoeveel oneigenlijk gebruik het gaat, is vaak niet bekend. Veel gemeenten hebben besloten om het snippergroen...
 • 14 oktober 2019
Lees meer
De toekomst van beheer: professioneel, maatschappelijk gericht en kans gestuurd. Ben je er klaar voor? Beheerorganisaties krijgen een steeds crucialere rol in het functioneren van de openbare ruimte: • Zorgen voor continuïteit, integraliteit, samenwerken en kwaliteit. • De centrale spil...
 • 16 september 2019
Lees meer
Interview tussen gastgemeente Zaanstad en Ineke Westerbroek van CROW:  ‘Zaanstad biedt podium voor de beheerder van morgen’
 • 7 september 2019
Lees meer
Gemeente Zaanstad neemt het stokje als gastgemeente over en gaat samen met de organisatie van CROW en CROW Levende Stad aan de slag voor NCBOR 2019.
 • 11 juli 2019
 • 0 Reacties
Lees meer
Inmiddels heeft de Raad van Advies om de tafel gezeten om de thematiek van deze editie definitief vast te stellen ‘De beheerder van morgen’. Hoe geef je blijvend invulling aan deze vernieuwde en centrale rol? Het NCBOR 2019 geeft je...
 • 8 juli 2019
 • 0 Reacties
Lees meer