Natuur: schoon, heel en veilig

(Van onze sponsor NLadviseurs)

In tien jaar tijd zijn we volledig anders gaan kijken naar onze openbare ruimte. Van ‘schoon, heel en veilig’ naar denken vanuit natuurlijke systemen, waarbij alles elkaar nodig heeft om in stand te blijven. Dat betekent meer ruimte voor natuur, juist in onze steden en dorpen.

Ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het openbare groen, bijvoorbeeld als beheerder of beleidsmedewerker? Dan sta je voor een uitdaging. Want waar vind je die ruimte? Letterlijk in de fysieke buitenruimte, maar ook figuurlijk in de harten en hoofden van mensen? Het denken over onze openbare ruimte mag dan best snel veranderd zijn, nog niet iedereen gaat al helemaal mee in die ‘groene stroom’. We moeten ons, ieder vanuit zijn eigen rol, dan ook behoorlijk aanpassen. Anders ontwerpen en inrichten, anders beheren.

Een ‘nieuwe’ visie

We zijn gewend om vanuit menselijk perspectief te focussen op hoe de natuur ons tot dienst kan zijn. En om die natuur te polijsten, aan te harken en bij te sturen (of weg te halen). Maar we zien al jaren dat de natuur dit niet overleeft en er steeds meer soorten verdwijnen. Schoon, heel en veilig voldoet als visie niet meer. Althans, niet zoals we ’m destijds hebben bedacht. Wel als we die visie ombuigen en een nieuwe betekenis geven: een biodiverse leefomgeving (schoon en heel) is immers waardevol in zichzelf én onmisbaar voor onze gezondheid en welzijn op de lange termijn (veilig).

Communiceren: the ‘key’

Zo’n biodiverse leefomgeving geven we samen vorm. Dat lukt alleen als iedereen, van burger tot uitvoerder van beheer, weet waaróm dat zo belangrijk is en die brede interpretatie van ‘schoon, heel en veilig’ begrijpt. Communicatie is daarbij de ‘key’, en dat begint met een goed doordacht communicatieplan. Welke stakeholders zijn betrokken bij je groene project, wat wil je hen bijbrengen en op welk moment? Zo borg je dat iedereen op een begrijpelijke en passende manier wordt meegenomen in de besluitvorming en uitvoering.

Enthousiasme

Het is ook je kans om mensen enthousiast te maken voor natuur. Leg bewoners rond een plantsoen uit dat die strakke gazonmat niets doet voor de biodiversiteit en dat bloemrijk gras geen ‘rommeltje’ is, maar een schatkamer voor allerlei plant- en diersoorten. Laat mensen zien wat er allemaal groeit, bloeit en leeft in hun straat! En vertel dat je minder maait om al dat leven te beschermen, niet om kosten te besparen.

Samen versterken we de natuur in de openbare ruimte. Door ons vernieuwde denken in natuurlijke systemen krijgen concepten als schoon, heel en veilig een nieuwe betekenis. Zonder het oog voor medegebruik van die natuur te verliezen.

NLadviseurs
Guido Hamelink