NCBOR 2021 verplaatst naar 21 april 2022

Op donderdag 21 april 2022* is het weer tijd voor hét feestje voor de beheerder van de fysieke leefomgeving.

De laatste jaren zien we steeds meer waardering ontstaan voor onze fysieke leefomgeving. En daar kunnen we vanuit beheer nog meer waarde aan toevoegen; veiligheid, participatie, duurzaamheid, toegankelijkheid, betrouwbaarheid en samenwerking. NCBOR 2021 staat daarom in het teken van “Beheer met meerwaarde”.

Als beheerder ken je de fysieke leefomgeving als geen ander en weet je hoe je samen met de gebruikers, samenwerkende partijen en je eigen organisatie het optimale uit de openbare ruimte haalt. Je weet meerwaarde te creëren.

Tijdens NCBOR nemen we je graag mee langs diverse onderwerpen die jou gaan helpen nog meer uit beheer te halen. Tools, kennis en een prachtig netwerk die jij kunt gebruiken om je werk makkelijker, beter én leuker uit te voeren.

 

* Gezien de situatie rondom het coronavirus vonden we het niet verantwoord om op donderdag 25 november 2021 fysiek bij elkaar te komen in Helmond. We koesteren de meerwaarde om elkaar persoonlijk te ontmoeten. Daarom hebben we hét jaarlijkse feestje van beherend Nederland verplaatst naar 21 april 2022. Ook dan zal gastgemeente Helmond je van harte welkom heten!

Hoofdsprekers 2021

#renekosterphotography #renekoster

Harwil de Jonge

Directeur Heijmans

Lodewijk_Hoekstra_438x438px

Lodewijk Hoekstra

Oprichter NL Greenlabel

Arno_Folkerts

Arno Folkerts

Spreker en trainer in verandermanagement

Pieter Litjens

Pieter Litjens

Directeur CROW

Ineke_Westerbroek

Ineke Westerbroek

Dagvoorzitter CROW

Harro

Harro Verhoeven

Dagvoorzitter CROW

Voorlopig programma

Vanaf 9 uur staan de deuren van De Traverse wagenwijd voor je open. Drink alvast een kop koffie en verheug je op alles wat komen gaat.

CROW heet je van harte welkom op NCBOR 2021!

Wethouder Erik de Vries heet je ’s ochtends van harte welkom op NCBOR 2021. Gemeente Helmond is trotse gastgemeente, omdat ze graag hun ervaringen en successen delen met het vakgebied. Waarom het wiel opnieuw uitvinden? Natuurlijk kennen we allemaal de uitspraak ‘be good and tell it’. De vraag is dan ‘hoe vertel ik het’?

In de afgelopen jaren is de aanpak van het beheer en onderhoud veranderd van uitvoeringsgericht- naar resultaatgericht werken. Hoe zorgen we voor een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving? En wat is daar dan voor nodig? De grote uitdaging daarbij was om iedereen mee te krijgen. En dat betekent met elkaar dezelfde taal spreken. Soms betekent dat nog niet eens, dat je dan daadwerkelijk je werk heel anders hoeft te doen, als je elkaar maar beter begrijpt.

Dat is gelukt en buiten de beheerafdeling zijn ook andere afdelingen, directie, bestuur en misschien nog wel het belangrijkste, de gebruikers van de fysieke leefomgeving heel blij mee.

Onder het genot van een kop koffie netwerken, nieuwe kennis opdoen én tegelijkertijd de puzzel van de dag oplossen. Zie je het al voor je? Dat is wat we gaan doen tijdens de netwerkpuzzel. Ga in gesprek met de partners, sprekers én CROW'ers en ontdek hun verhaal. Zij voorzien je na afloop van een puzzelstuk dat je nodig hebt om de puzzel op te lossen. De winnaar wordt uiteraard in het zonnetje gezet en ontvangt een mooie prijs!

Tijd voor een korte koffiepauze.

Harwil de Jonge weet wat het is om de leiding te nemen, heeft een drive voor duurzaamheid én affiniteit met de fysieke leefomgeving. Hij is betrokken geweest bij klimaatadaptatie, biodiversiteit en de discussie over het toekennen van waarde aan groen en duurzaamheid in tenders/contracten. Allemaal kernwaarden die je ook van de professionele beheerder mag verwachten.
Harwil zal ingaan op vragen als:

 • Waarom is het zo moeilijk voor mensen en organisaties om verantwoordelijkheid te nemen op dit vlak?
 • Waar is wat jou betreft nog de meeste winst te behalen op het gebied van duurzaamheid binnen gemeenten, provincies en waterschappen?

Lodewijk Hoekstra is tv-tuinman, presentator, tuinontwerper, ondernemer en vooral voorvechter van een duurzame wereld. Lodewijk streeft naar een wereld waarbij de mens en de natuur in balans zijn. In 2012 richtte Lodewijk NL Greenlabel op en is een bekend voorvechter geworden van een groenere en duurzamere wereld. Maar hoe doe je dat dan? Hoe vertaal je mooie ambities naar concrete acties? Met zijn hands-on mentaliteit en voorbeelden als het NK Tegelwippen geeft hij praktische tips.

Pieter gaat samen met de keynote sprekers Harwil de Jonge, Lodewijk Hoekstra en een gastdeelnemer van Managing Public Space heerlijk roddelen over jullie, beheerders van de fysieke leefomgeving. De stichting Managing Public Space (MPS) is opgericht in 2020. Het doel? De wereld van beheer verbinden met de wetenschappelijke wereld.

Ze zullen zich afvragen:

 • Waarom praten we zoveel over duurzaamheid, maar komt het zo moeilijk van de grond?
 • Waarom is samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers soms zo lastig?
 • Welke positie neem je als beheerder in, als het gaat om lange termijn ontwikkelingen?
 • Zijn de beheerders eigenlijk wel voldoende voorbereid op alle toekomstige grote maatschappelijke opgaven?

 

We hebben in deze eerste ronde inspirerende deelsessies voor je in petto! Welke kies jij? Voor meer info ga naar het tabje ‘deelsessies’ bovenaan het programma.

Tijd voor een korte pauze, om te wisselen van ruimte.

Ook deze tweede ronde deelsessies hebben we een aantal interessante deelsessies voor je in petto! Weet jij al bij welke je aansluit? Voor meer info ga naar het tabje ‘deelsessies’ bovenaan het programma.

Even een momentje op de dag om de inhoud los te laten en extra blij te worden:

 • Complimentenmuur: wie heb jij al een compliment gegeven vandaag?
 • NetwerkPuzzel: wie wint de puzzelprijs?
 •  …… en er is meer te vieren.

 

Eind van de dag, er eens even goed voor gaan zitten en uitpuffen? Vergeet het maar!
Arno Folkerts is een man met kennis, gevoel, humor, kwetsbaarheid en wilskracht. Hij belicht hoe mensen omgaan met verandering en hoe ons brein daarop reageert. Omdat verandering nu eenmaal krachtiger ingezet wordt vanuit passie, zit zijn presentatie vol humor, nadenkertjes, zelfspot en verrassingen. Lekker zo’n energizer aan het einde van de dag.

Beheer met meerwaarde! Hoezo? Wat ga jij daar na NCBOR 2021 mee doen? Arno daagt je uit.

We sluiten de dag af onder het genot van een hapje en een drankje. Praat je nog even met ons mee en laat je ons weten hoe je het vond?

In de afgelopen jaren heeft gemeente Helmond, samen met Antea, gewerkt aan het programma ‘beheer met meerwaarde’, tevens de rode draad van NCBOR 2021. Natuurlijk is het in Helmond niet alleen gebleven bij een programma, het wordt nu ook toegepast in de praktijk. Welke ervaringen zijn opgedaan, welke lessen zijn geleerd en hoe krijgt beheer met meerwaarde daadwerkelijk vorm.

Door: Erwin van de Waarsenburg & Suzanne Mesman (gemeente Helmond), Eric Moonen (Antea Group)

De opgaven in de fysieke leefomgeving en daarmee de rol van de beheerder worden steeds complexer. Het gaat niet langer om alleen de beheeropgave maar ook om de opgaven vanuit de Omgevingsvisie/Coalitieakkoord. De gemeente Nijmegen en RHDHV hebben een digitaal programmeerplatform ontwikkeld waarbij al deze opgaven centraal worden gekoppeld en gepland. Dit maakt integraal beheren inzichtelijker en transparanter voor beheerder en burger.

Door: Fred Aalders (gemeente Nijmegen), Patrick Gooren (RHDHV)

Afgelopen zomer werden Limburg en andere delen van Nederland getroffen door hevige regenval en hoog water. De gevolgen waren enorm. De deelsessie gaat in op de directe beheermaatregelen van het waterschap Limburg (korte termijn) plus de stappen die zijn gezet voor de lange termijn. Zo worden verschillende scenario’s belicht om mogelijke toekomstige rampen af te wenden en de gevolgen voor het watersysteem en de samenwerking met andere beheerorganisaties beter het hoofd te bieden.

Door: Enno Kuipers (waterschap Limburg)

Een beheerder wilt inzicht in de staat van ‘zijn/haar’ assets. Dit is cruciale informatie om te kunnen sturen: welke maatregelen zijn wanneer nodig. Naast input vanuit gangbare visuele inspecties binnen de CROW beheersystematiek zijn nieuwe data gedreven technieken in opkomst om de staat van de assets te bepalen. CROW heeft een aantal perspectieven opgesteld en deelt graag deze inzichten. In de sessie nemen we de deelnemers ook graag mee met experimenten vanuit de praktijk; wat lijkt te werken, wat moeten we vooral niet doen.

Door: Glenn Polman (CROW) & Greet Leegwater (TNO)

Gemeente Helmond is een innovatief project gestart waarbij CROW-weginspecties, NEN2767-conditiemetingen, KOR-beeldkwaliteitsinspecties én de BBV-begrotingsregels worden gecombineerd om een financieel meerjarenprogramma met een concreet maatregelpakket per locatie te maken.

In samenwerking met de adviesbureaus Inspectrum (wegen) en BeheerAccent (groen) worden op een vernieuwende wijze de korte, middellange en lange termijnplanningen gecombineerd en vertaald naar de BBV met een onderscheid naar exploitatie- en investeringslasten en het eventueel instellen van een voorziening voor groot onderhoud.

Door: Laurens Goldenbeld, Rob Slaats (beiden gemeente Helmond), Gerben Top (Inspectrum) en Roland Buijs (Beheeraccent)

In deze sessie kijken de wetenschap en beheerders terug op de resultaten van ‘walkshops’ die dit najaar worden georganiseerd door Managing Public Space. Dé concrete connectie tussen beheer en wetenschap! Beheerders Jiska Brouwer en Henk Velthorst van gemeente Arnhem namen sociaal geograaf Marlies Meijer (UU) op sleeptouw door de wijk Nieuw-Monnikenhuizen.

Tijdens deze deelsessie gaan we verder in op hoe de wetenschappers reflecteren op de beheerpraktijk en andersom. We staan stil bij alle opvallende, leuke en uitdagende plekken in de wijk. Wat is de meerwaarde die de wetenschapper ziet? En de beheerder?

Door: Henk Velthorst (gemeente Arnhem), Jiska Brouwer, Marlies Meijer (universitair docent Universiteit Utrecht), Marc Meijer (Norminstituut bomen)

Studenten stappen in de schoenen van beheerders! De uitkomst? Inspirerende, verrassende én praktische oplossingen vanuit de wetenschap voor vraagstukken uit de praktijk. De beheerder en student volgden de cursus Cursus Planning, ontwerp en beheer: transities in de openbare ruimte aan de Wageningen University.

Door: Frank van Delft van Hoekgroen, Romy Beukeboom (masterstudent ruimtelijke planning), Marlies Brinkhuijsen (allen WUR)

Initiatiefnemer gemeente Roosendaal heeft voor ogen om, naar voorbeeld van het GWSW voor Riolering, ook voor de openbare verlichting te gaan werken met gestandaardiseerde data. Met financiering van BZK Digitale Innovatie en ondersteuning van adviesbureau i-Sago ontwikkelt de gemeente dit jaar het GegevensWoordenboek Stedelijk Licht (GWSL). Vanaf begin 2022 gaat de gemeente het GWSL toepassen om opdrachtnemers en leveranciers verantwoordelijk te maken om de verlichtingsdata conform het GWSL op orde te houden. CROW is voornemens om het GWSL vanaf 2022 te gaan beheren en door te ontwikkelen, want dit past in de toekomstplannen om het IMBOR voor meerdere vakgebieden uit te breiden met standaarden voor conditie- en planningsgegevens. Ook nieuwsgierig naar het GWSL en de toekomstvisie van CROW hoe het IMBOR meerwaarde gaat bieden voor jouw databeheer?

Door: Ruben van Bochove (GWSL-werkgroep Objectregistratie), Harro Verhoeven (CROW)

Een boeiend, open en eerlijk gesprek vanuit 2 organisaties: CROW en de gemeente Losser over kwetsbaarheid en het creëren van kansen tijdens een organisatie-ontwikkeltraject. Na een gezamenlijke aftrap, vragen we de zaal om actief deel te nemen aan dit gesprek. Zowel vragen, maar zeker ook slimme oplossingen en goede ervaringen kunnen zo gedeeld worden. Met als kern: Hoe sla je als organisatie de brug tussen maatschappelijke opgaven en uitvoering.

Door: Janneke van den Boogaard en Robert Middelhuis (gemeente Losser) & Annette van Walt Meijer en Martijn Buitenhuis (CROW)

Steeds vaker zie je wegbermen en groenstroken in gemeenten veranderen van strakgemaaide monoculturen in ecologische verbindingszones. Maar de mooie ecologische beleidsambities worden nog lang niet overal in de praktijk gerealiseerd. Gemeente Arnhem, NL-Adviseurs en Stichting Groenkeur vertellen in deze sessie hoe je ecologisch beleid concreet kunt maken in beheercontracten en de uitvoering. Aan de hand van praktische voorbeelden wordt verteld hoe je Kleurkeur / kruidenrijk beheer kan voorschrijven in een (Europese) aanbesteding en kunt combineren met een RAW-beeldbestek, hoe je toezicht kan houden op de aannemer, resultaten kan monitoren, en hoe je bewoners (en je eigen collega’s) kunt meekrijgen in deze nieuwe werkwijze.

Door: Vivienne van Sante (gemeente Arnhem), Guido Hamelink (NLadviseurs), Dick Oosthoek (Groenkeur)

De gemeente Oosterhout heeft, samen met Antea Group, een ‘Integraal Maatschappelijk beheerkader’ ontwikkeld om de sociale en fysieke opgaven samen te brengen. Met dit nieuwe beleidskader voor het wegbeheer en -onderhoud worden de wensen van de samenleving gecombineerd met de maatschappelijke opgaven voor de fysieke assets in de leefomgeving. De beheerder wordt hierdoor een katalysator om de maatschappelijke en sociale opgaven samen te brengen in de vitale leefomgeving, en kan inzicht geven in prioriteringsvraagstukken. Wethouder Clemens Piena licht aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden – over de brede maatschappelijke functies van onder andere stadsparken, speeltuinen en in het centrum gelegen parkeerterreinen – toe hoe de koppeling tussen het sociale en fysieke domein in de gemeente is opgepakt!

Door: Clemens Piena (gemeente Oosterhout), Ruud van Hoek (Antea Group)

Inschrijven

Reguliere deelnemer
€ 450,- excl. 21% btw
Partner CROW Levende Stad*
€ 395,- excl. 21% btw
Actief werkgroeplid of (extern) docent CROW
€ 395,- excl. 21% btw
Student
€ 25,- excl. 21% btw

* Alle partners CROW Levende Stad krijgen korting. Deelnemende CROW Levende Stad-gemeenten krijgen de eerste twee inschrijvingen gratis . Dit wordt bepaald op basis van aanmelddatum en -tijdstip. Overige deelnemers van CROW Levende Stad-gemeenten en kennismakingsabonnementen betalen € 395,- per persoon.

Let op: als partner van CROW Levende Stad kies je bij inschrijving voor de optie ‘Partner CROW Levende Stad’ en kies je in stap 3 voor ‘achteraf betalen’. CROW past handmatig de facturatie aan wanneer je als gemeente recht hebt op gratis toegang.

Quote_compliment

Complimentenmuur

We mogen elkaar best wat vaker een compliment geven. Want we weten allemaal hoe leuk het is om er één te ontvangen. Nietwaar? Daarom is deze complimentenmuur in het leven geroepen. Speciaal voor professionals in de fysieke leefomgeving, om elkaar een positief duwtje in de rug te geven.

Wie zou jij graag een compliment willen geven? Laat ons weten wie een compliment verdient en waarom.

Nieuws en Media

Waarom je NCBOR 2021 als openbare ruimte professional niet wilt missen

 • Hét feestje van het jaar voor beheer- en onderhoud professionals
 • Ontmoet en verbind met vakgenoten die je anders niet ziet of spreekt
 • Wissel kennis en ervaring uit met je vakgenoten
 • Doe inspiratie en nieuwe inzichten op

NCBOR 2021 wordt mede mogelijk gemaakt door