De beheerder van morgen weet waar het om draait

Sprekers NCBOR 2019

Verander expert & muzikant
Verander-expert en muzikant Coen Jutte ontwikkelde zijn stijl in het theater en zijn kennis bij Aberkyn van McKinsey. Of het nu gaat om veranderen, samenwerken, leiderschap of vitaliteit, zijn motivational speech haalt u speels uit de comfortzone en begeleidt u van inspiratie naar actie: wat gaan we vanaf morgen anders doen?
Directeur Beheer
Ronald is al ruim 21 jaar werkzaam bij de gemeente Leiden en heeft daar diverse functies bekleed. Voordat hij directeur werd was hij kwartiermaker organisatieontwikkeling Beheer, afdelingsmanager Realisatie, directeur Sportbedrijf a.i., sectorhoofd Economische Zaken en adelingshoofd Ruimtelijke Ordening.
Concerndirecteur Duurzame Stad en Leefbaarheid
Al weer ruim 9 jaar in het vakgebied beheer, blijft Jaap enthousiast en op zoek naar kansen en samenwerking. “Ik ben eigenlijk geen onderwerp van betekenis tegengekomen dat niet raakt aan beheer. En dat gaat veel verder dan de publieke ruimte....
Onderzoeker & Trainer
Onderzoeker & Trainer bij Duwtje “Gedrag een duwtje geven op een verfrissende en creatieve manier, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten.” Daarvoor heeft Marije als eerste ‘belevingsambtenaar’ gewerkt bij de gemeente Deventer. Van beheer naar meer regie op de relatie tussen gebruiker en fysieke omgeving....
Jan ter Wal
Afdelingshoofd Projectmanagement en Ruimtelijke Kwaliteit a.i.
Leidinggevende van de afdeling die het gebruik, beheer en onderhoud van de openbare ruimte in Nijmegen verzorgt. Stadsbeheer omvat het beheer en onderhoud van alle assets van de gemeente in de openbare ruimte, is opdrachtgever m.b.t. het inzamelen van alle afvalstromen en het reinigen van de stad....
Joachim Declerck
Belgisch architect
Belgisch architect, Joachim Declerck, sprak vorig jaar tijdens NCBOR zijn verwondering uit over de beheerwereld, hoe hij die ontdekt heeft door de inzending van de kopgroep Beheer bij de Internationale Architecteur Biënnale Rotterdam 2018 en welke stappen hij ziet voor de beheerwereld om een centrale plek in te nemen in het vullen van de missing link. Dit jaar vertelt hij ons over het vervolg in de praktijk.
Marco Berkhout
Sectormanager
Marco Berkhout is Programmamanager Regionale Energie Strategie Noord-Holland Zuid en is als sectormanager werkzaam voor de Provincie Noord-Holland. Daarnaast stond Marco Berkhout aan de wieg van iAMPro en is voorzitter van de stuurgroep. Het kennisplatform iAMPro richt zich op kennisdeling rondom assetmanagement binnen de openbare ruimte.
Algemeen directeur CROW
Pieter Litjens, pragmatisch ingesteld, benaderbaar en wil gezamenlijk dingen bereiken. Hij zat in de Tweede Kamer, was burgemeester van Aalsmeer en was als stadsdeelwethouder verantwoordelijk voor de openbare ruimte in de Bijlmer.
CROW dagvoorzitter
De rol en positie van de beheerder openbare ruimte wordt steeds diverser, complexer en uitdagender. Dat vraagt niet alleen om bij te blijven in je vakgebied, maar zeker ook om slim te leren van elkaar. NCBOR biedt in één dag niet alleen inhoudelijke kennis, maar vooral ook inspiratie en leren van vakgenoten. Mag ik je uitnodigen naar Zaanstad te komen en kennis te halen én brengen?
CROW dagvoorzitter
Dit jaar staat niet ‘het beheer’, maar ‘de beheerder’ centraal op het NCBOR. Want de beheerder van morgen dient over vele competenties te beschikken. Inhoudelijke kennis alleen is niet meer genoeg, want je moet ook kunnen communiceren, ondernemend en risicobewust zijn, flexibel, politiek sensitief, kunnen omgaan met data en nieuwe technieken, en ga zo maar door.
Wethouder Zaanstad
Wethouder Gerard Slegers van gemeente Zaanstad heeft openbare ruimte (inclusief slappen bodem en klimaatadaptatie) in zijn portefeuille. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor bereikbaarheid, mobiliteit en parkeren, sport, economische zaken en havens en vaarwegen. Daarnaast is hij ook nog wijkwethouder voor Zaandam Zuid, Nieuw West en Assendelft.

Dagprogramma NCBOR 2019

Welkom! De koffie staat klaar.
‘De beheerder van morgen … weet waar het om draait’ is het thema van NCBOR 2019. Wij gaan je helpen en inspireren om patronen te doorbreken en je competentiekennis te vergroten. Vakgenoten delen herkenbare praktijkvoorbeelden bij verandering, zodat je blijft leren en weet waar het om draait.

Het is tijd voor de NCBOR aftrap. Ineke en Harro nemen je mee in de dag van vandaag.
Gerard Slegers (wethouder Zaanstad) en Pieter Litjens (directeur CROW) geven hun visie op de openbare ruimte en de beheerder van morgen.

Tijdens deze inspirerende sessie leer je de beheerder van morgen kennen.

De dynamiek van het beheer van de openbare ruimte. Jan ter Wal (gemeente Nijmegen) neemt ons mee door de jaren heen.

Leer hoe jij jouw positie inneemt aan de hand van 3 visies van beheerders van morgen:
- Transitiemanager (innovatie) – Joachim DeClerck (Architecture Workroom Brussels)
- Assetmanager (methodiek) – Marco Berkhout (Provincie Noord-Holland)
- Participatiemanager (mens) – Marije Hofland (Duwtje)

Krijg inzicht in de benodigde competenties en vooruitblik op de laatste trends en ontwikkelingen. Directeur Pieter Litjens bevraagd de volgende betrokkenen:
- Delta Atelier Beheer – Ronald Gerritsen (gemeente Leiden)
- Onderzoek transitie in de wijken – Hans ten Hoeve (Ministerie Binnenlandse Zaken)
- Managing Public Space (leerstoel) – Jaap Meindersma (gemeente Almere)

Coen Jutte helpt en inspireert om patronen te doorbreken.

We moeten anticiperen op een veranderende wereld. We zijn geneigd voor veiligheid te kiezen en in de comfortzone te blijven. Zo kunnen we doen wat we deden om vooral te krijgen wat we kregen. Hoe doorbreken we deze patronen? Hoe veranderen we mee? Hoe leren en groeien we? Coen Jutte legt ons uit hoe ons brein werkt én laat je werkelijke verandering beleven.

Een goede lunch helpt de beheerder van morgen vitaal en wendbaar te blijven. Schuif aan bij onze sponsoren en eet smakelijk.

We hebben inspirerende deelsessies voor je in petto! Welke kies jij? Voor meer info ga naar het tabje ‘deelsessies’.

Door van elkaar te leren komen we verder. We horen graag van je wat jouw mening is over de beheerder van morgen. Wie mogen we het woord geven?

Hoe we de dag afsluiten is bepalend voor de dag van morgen. Wat vond je ervan? Wat wil je met je collega vakgenoten delen tijdens de afsluitende NCBORrel?

De beheerder van morgen …. weet op ieder moment exact hoe de buitenruimte erbij ligt.

Innovatieve detectietechnieken maken het mogelijk om voortdurend en gedetailleerd objecten en kwaliteit van de buitenruimte te meten. Dit heeft grote gevolgen voor de wijze van inspecteren en het plannen van onderhoud en vervangingen.

Sprekers: Johan Zorg (Gemeente Zaanstad)

De beheerder van morgen...maakt inzichtelijk naar bestuur en bewoners waarom onderhoud wordt gepleegd.

De gemeente Zaanstad is bezig om het beheer van haar assets te veranderen van een blackbox naar een kijkdoos. Graag laten zij zien hoe, op basis van big data en risico denken, gefundeerd afgeweken wordt van standaard voorgeschreven maatregelen vanuit de wegbeheersystematiek. De wegbeheerder geeft inzicht in hoe bestuurlijke doelstellingen en gebruikersbelangen belangrijke aspecten zijn bij het bepalen van de juiste maatregel.

Sprekers: Hans Droogh en Marc Groote Woortmann (AMBC), Jille de Boer (Gemeente Zaanstad)

De beheerder van morgen.... kent zijn persoonlijke drijfveren en competenties

De beheerder van morgen is niet alleen een vakman/vakvrouw, maar ook een adviseur in een samenwerkingsproces. Vanuit individuele drijfveren krijgt de beheerder inzicht in wat hem/haar drijft en hoe hij/zij daarmee in actie komt. Concreet gezegd brengt het zelfkennis, waardoor je beter begrijpt hoe en waarom je reageert en handelt. Er zijn zeven drijfveren. Een drijfveer kan zijn dat je graag alles wil analyseren en snappen of je hebt een helder doel voor ogen en ben besluitvaardig of je wil graag consensus bereiken. Het is altijd een mix van verschillende drijfveren. Onder mom ben jij klaar voor morgen en hoe kan jezelf als vakman/vakvrouw meer de rol als adviseur aannemen, waardoor je groeit en professioneler je rol als beheerder van morgen kan uitoefenen.

Sprekers: Annet Muller (LIS Advies), Marco Dofferhoff (Gemeente Delft)

De beheerder van morgen.... verbindt de ervaringen en kennis van gisteren aan de opgaven en vraagstukken van vandaag om ook overmorgen ruimte te maken voor een toekomstbestendige leefomgeving.

Het nieuwe handboek inrichting openbare ruimte van de gemeente Amersfoort gaat uit van de grondgedachte dat als iedereen zijn gereedschapskist op orde heeft, we samen werk kunnen maken van een toekomstbestendige openbare ruimte.

Sprekers: Martin Burger (Burgers's Organisatie en Beheeradvies), Jan van 't Klooster (Gemeente Amersfoort)

De beheerder van morgen.... werkt samen met ontwerpers aan de transitie van de openbare ruimte

Diverse ontwikkelingen vragen om een transitie van de buitenruimte: energietransitie, verdichting van de stad, hittestress en waterberging, en ga zo maar door. De delta-ateliers zijn pilots in 4 gemeenten waarin ontwerpers de beheerders ondersteunen om antwoorden te vinden op deze uitdagingen. In deze sessie vertelt Luuk van der Burgt u hoe hij hulp vraagt van ontwerper Joachim de Clerck en zijn collega’s om oplossingen te zoeken voor de transitieopgave in de Rotterdamse wijk Reyeroord.

Sprekers: Joachim Declerck (Architecture Workroom Brussels), Luuk van der Burgt (gemeente Rotterdam)

De beheerder van morgen.... weet wat de burger belangrijk vindt en richt zijn activiteiten hierop.

Bestuurders roepen al lang dat zij in het beheer van de openbare ruimte willen sturen op de beleving van de bewoners. Het wordt steeds duidelijk hoe je dit kan doen. De CROW-publicatie ‘Beleving van de openbare ruimte’ laat zien wat er komt kijken bij het sturen op beleving, en hoe je het zou kunnen meten.

Sprekers: Olaf Stillebroer (PPB Nootdorp), Peter van Welsem (Keizer & Vanwelsem), Ramon Kingma (Gemeente Zaanstad)

De beheerder van morgen….. is nieuwsgierig en onderzoekt alle mogelijkheden.

De beheerwereld stapt met het initiatief voor een leerstoel Managing Public Space de universiteiten en de wetenschap in. Andersom speelt dat net zo sterk, want Wageningen gaat veel leren van de beheerders van de openbare ruimte en de infrastructuur. De universiteit wordt zich nu al bewust van de omvang en het belang van de ‘assets’ en de processen op straatniveau. De komende jaren zetten we in op een constante wisselwerking tussen theorie en prakrijk, tussen ideeën op afstand en die van iedere dag. In deze sessie pakken we deze draad op en gaan we ‘spiegelen’. Dan doen we zowel inhoudelijk als op het niveau van houding en gedrag, want onbekend maakt onbemind. We doen dit door potentiele oplossingen voor een aantal cases uit de huidige en toekomstige beheerproblematiek te spiegelen aan wetenschap. Hoe zou de beheerder ze aanpakken en hoe kijken wetenschappers daar tegen aan?

Sprekers: Ton Hesselmans (CROW), Marlies Brinkhuijsen (WUR), Thomas Hartmann (WUR)

De beheerder van morgen...durft zijn strategie van vervangingen te veranderen.

Net als veel gemeenten stond de gemeente Utrechtse Heuvelrug voor de actuele uitdaging hoe om te gaan met vervangingen. Technische-, maatschappelijke- en bestuurlijke krachtenvelden maken het steeds complexer. Grote budget tekorten vragen om creatieve oplossingen. Vanuit het rioolbeheer ontstond een wens om meer te relinen. Binnen de rioolheffing zien wij kans om de meefinanciering van grijs en groen overeind te houden in het kader van de afkoppelopgave en hiermee de klimaatadaptatie. De leidt tot een nieuwe strategie: ‘zo min mogelijk roeren’."

Sprekers: Nathalie Merrelaar (gemeente Utrechtse Heuvelrug), Perry Peeters (Bureau Stedelijk Water), Martijn van Duuren (ORIE).

De beheerder van morgen ...is de spin in het web bij het uitvoeren van assetmanagement in je organisatie!

‘Mens en organisatie’ is geen processtap, maar staat in het hart van het iAMPro Assetmanagement Model. Immers: alles draait om de mensen die de (beheer)taken uitvoeren. Patrick Gooren projectleider assetmanagement bij CROW en Lennert van Dien Adviseur Assetmanagement Openbare Ruimte bij Royal Haskoning DHV vertellen in deze sessie meer over hoe de aansluiting van de organisatie op assetmanagent, m.b.v. de nieuw ontwikkelde producten, georganiseerd kan worden.

Sprekers: Lennert van Dien (RHDHV), Patrick Gooren (CROW)

De beheerder van morgen...is initiatiefrijk en een verbinder pur sang. De beheerder van morgen heeft een trekkende rol bij het klimaatadaptief, sociaal, slim en circulair maken van de openbare ruimte.

Klimaatverandering, een groeiend aantal sensoren in de openbare ruimte, een verdere verdichting van onze steden, de toenemende aandacht voor positieve gezondheid zullen onze openbare ruimte ingrijpend veranderen. Beheerders van de openbare ruimte hebben hierop in potentie enorm veel invloed. Maar…. zijn ze hier wel klaar voor?

Zoetermeer staat voor een schaalsprong. De opgave is om de komende jaren tussen de 10.000 en 16.000 woningen in de stad te bouwen en tegelijkertijd een kwaliteitsimpuls te geven aan de bestaande stad. Daarnaast zien we een aantal grote maatschappelijke opgaven en ontwikkelingen zoals klimaatadaptatie en digitalisering. Ook heeft het bestuur ambities op het gebied van wijkgericht werken.

Welk effect heeft dit op de openbare ruimte en op de beheerder van de toekomst?
De gemeente Almere stelde zich de volgende vraag: Wat doet een beheerder van de openbare ruimte eigenlijk? Wat zijn afwegingen die gemaakt worden bij keuzes voor groot onderhoud en vervanging? En wat weegt zwaarder bij de keuzes in het beheer: de ervaringen en wensen van inwoners of de technische noodzaak en de financiën die daaraan ten grondslag liggen? Over welke competenties moet de beheerder beschikken en wat betekent dit bijvoorbeeld voor de manier waarop een meerjarenprogrammering vorm krijgt.

Sprekers: Peter de Visser en Marieke van Bemden (gemeente Zoetermeer) en Ingeborg Baars (gemeente Almere)

De beheerder van morgen... werkt vanuit het basisprincipe dat de openbare ruimte in de eerste plaats een sociale ruimte is, waarin mensen wonen, werken, sporten, elkaar ontmoeten, spelen, zich ontspannen, …

In de Levende Stad verbindt het groen als ‘Connective Tissue’ verschillende kansen en opgaven die spelen in de openbare ruimte. Denk aan gezondheid, biodiversiteit, klimaatadaptatie, spelen, ontmoeten en bewegen. De bewoners spelen de hoofdrol: we zoeken naar oplossingen die vanuit de bewoners zelf komen en dichtbij hun eigen behoeften en realiteit staan.

Spreker: Willem Totté (gemeente Zaanstad)

De beheerder van morgen … laat zijn bestuur weten dat Beheer er toe doet!

De beheerder is dé centrale persoon om invulling te geven aan de belangrijke opgaven van deze tijd. Toch wordt hij vaak als last en moetje gezien. Hoe gaat de beheerder zijn positie claimen en zichzelf goed verkopen? We vertellen u hoe de gemeente Oirschot dit heeft aangepakt: van last naar kans!

Sprekers: Marc de Jong (Antea Group), Rob Braspenning (gemeente Oirschot)

De beheerder van morgen ... is ook bereid om los te laten.

Ontdek het geheim van Holland. Een gids neemt u mee over het Hembrugterrein dat als militair hart van de Stelling van Amsterdam jarenlang hermetisch was afgesloten van de buitenwereld. Wandelend langs de monumentale gebouwen en het Hembrug Museum hoort u het bedrijfsverhaal van de voormalige munitiefabriek. Gedurende de rondleiding over het terrein krijgt u ook een toelichting over de transformatie van het gebied en de opgaven die er liggen voor het beheer van het gebied.

Excursieleider: Hans Kortstee (gemeente Zaanstad)

Inschrijven

Reguliere deelnemer
€ 450,- excl. 21% btw
Sponsor
€ 350,- excl. 21% btw
Ambassadeur iAMPro en Actieve werkgroepleden en (externe) docenten CROW
€ 395,- excl. 21% btw
Abonnee Vakbladen
€ 395,- excl. 21% btw

Acquire Publishing (o.a. Straatbeeld, BuitenSpelen, Stedebouw & Architectuur, Ruimte en Licht)

Partner CROW Levende Stad
€ 395,- excl. 21% btw

Alle Partners CROW Levende Stad krijgen korting, Alleen deelnemende CROW Levende Stad-gemeenten krijgen de eerste 2 entreekaarten gratis. Aanmelding is o.b.v. datum/tijd.

Student
€ 25,- excl. 21% btw

Nieuws en Media

Tijdens het Nationaal Congres Openbare Ruimte (NCBOR) vertelden Nathalie Merrelaar, Perry Peeters en Martijn van Duuren over de strategiewijziging binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug omtrent het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Onvrede“Er was sprake van een goed GRP”,  vertelt Peeters. “Toch waren...
  • 12 december 2019
Lees meer
In de gemeente Zaanstad prijkt de Kleurenbuurt. Hier prijken enkele flats die tientallen jaren geleden gebouwd zijn. “Wat zorgt voor een diverse groep”, vertelt Willem Totté. In de flat wonen bewoners van het eerste moment, toen de flats nieuw en...
  • 12 december 2019
Lees meer

Waarom je NCBOR 2019 als openbare ruimte professional niet mag missen

  • Het is dé ontmoetingsplek voor beheer- en onderhoud professionals
  • Het geeft actuele competentiekennis en inzichten die je wendbaarheid vergroten
  • Succesvolle veranderexpert ‘Coen Jutte’ helpt en inspireert om patronen te doorbreken
  • Vakgenoten delen (herkenbare) praktijkvoorbeelden bij verandering
  • Zorgt ervoor dat de beheerder van morgen blijft leren en weet waar het om draait

Wist u dat...

40
Sprekers
1
Dag
350
Bezoekers
12
Deelsessies
6
Stands

Mede mogelijk gemaakt door onze partner en sponsoren