Verbeteren van de leefomgeving: beheren met méér waarde, niet met meer kosten

(Van onze sponsor Cyber advies Leefomgeving)

In de periode dat de zogenaamde “Vogelaarwijken” of “Krachtwijken” zichtbaar werden, ontstond ook de vraag waarom deze wijken zo’n status hadden gekregen, ca. 80% van die wijken waren naoorlogs. Dat betekent dat deze wijken op de tekentafel ontworpen waren. Het doel was zeker niet dat er een achterstandswijk zou ontstaan en de leefbaarheid sterk achteruit zou gaan. Dus wat is er gebeurd en hadden wij er iets aan kunnen doen?

Onze kijk is veranderd

Veel wijken uit de jaren 60, 70 en 80 zijn toe aan een flinke renovatie, maar zijn maatschappelijk vaak veranderd. De oorspronkelijke bewoners zijn grotendeels weg, de samenstelling is veranderd en er zijn andere behoeften bij jeugd en ouderen. Onze kijk op het beheer van de openbare ruimte is de laatste jaren veranderd. Geleidelijk, maar wel ingrijpend. Voorheen was de uitdaging vooral om het schoon, heel en veilig te houden tegen zo laag mogelijke kosten. Werken met beeldkwaliteit en / of via de methode van assetmanagement zorgt dat we professioneel kunnen beheren. Het is nog steeds een gangbare en bruikbare werkwijze, het vormt de basis onder ons werk. Maar er is meer!

Case Angelslo gemeente Emmen

De wijk Angelslo in de gemeente Emmen is een van de grote uitbreidingswijken uit de jaren 60 waar de leefbaarheid sterk achteruit loopt (bron: leefbarometer/interviews). Er ligt een plan om de wijk systematisch aan te pakken en te ontwikkelen. Het doel daarvan is verbeteringen aan te brengen, in voorzieningen, in de inrichting en het beheer van de openbare buitenruimte en in de samenwerking tussen stakeholders. Zodanig dat dit positieve invloed heeft op de leefbaarheid in de wijk. Er wordt daarbij beroep gedaan op inwoners in het verbeteren van de leefbaarheid. Vanuit beheer liggen er beheer en uitvoeringsplannen die (nog) niet aansluiten op de plannen voor herstructurering. In een pilot is in een deelgebied de situatie beoordeeld. Met als doel: op een praktische manier gezamenlijk te komen tot oplossingen en verbeteringen.

Noodzakelijke verbindingen

Waarden als biodiversiteit, betrokkenheid bewoners, inclusiviteit, veiligheid, uitstraling en gezondheid zijn vastgelegd. Er is bepaald welke waarden laag scoren en welke juist goed. De resultaten zijn gevisualiseerd en geanalyseerd en vervolgens is verbinding gelegd met beschikbare data over de wijk (o.a. samenstelling, leef-barometer, OZB waarden,
leeftijdsopbouw, ed.). Zo zijn te nemen maatregelen en strategieën bepaald om de leefbaarheid te verbeteren en is de verbinding tot stand gebracht tussen de verschillende plannen en stakeholders. Deze verbindingen zijn noodzakelijk en vormen de nieuwe trend onder het beheren van de leefomgeving in de toekomst.

Waarde voor de gebruiker

De uitkomsten van deze sessie zijn verassend: Er ontstaat energie en inspiratie door anders naar een wijk te kijken. Op basis van een gezamenlijk beeld ontstaan mooie gesprekken en oplossingen over hoe je, op basis van anders “kijken”, de openbare ruimte meer waarde kunt geven voor de gebruiker. In deze wijk liggen heel veel kansen die niet eens veel hoeven te kosten. Op basis hiervan worden vervolgstappen gezet om hier praktisch mee aan de slag te kunnen in deze wijk én wordt het beleid aangepast.

Daarmee wordt het nieuwe uitgangspunt: de waarde van de leefomgeving wordt bepaald door de mate waarin de buitenruimte aansluit bij de behoeften van de inwoners en de ambities die er zijn. Dat beheren met meer waarde hoeft niet meer te kosten en levert zeker meerwaarde op!

Cyber advies Leefomgeving
Sjaak van der Vlies