Eenduidige objectregistratie en gebruik projectdossier voor projecten in de buitenruimte

(Van onze sponsor Gebiedsportaal)

Informatiebeheer speelt in elk project een belangrijke rol. De informatiebehoefte verandert en het projectteam wisselt, wat de informatie-uitwisseling complex maakt. Hierdoor is samenwerken tussen de verschillende organisaties die betrokken zijn bij het project niet altijd efficiënt. Dit komt mede doordat elke partij zijn eigen specialistische software gebruikt en een andere informatiebehoefte heeft.

Andere informatiebehoefte

Zo heeft een wateradviseur bij de engineering van een project een andere informatiebehoefte dan een stedenbouwkundige of gemeentelijke beheerder. En als gemeentelijk beheerder wil je graag de revisie(data en -tekening) van de opdrachtnemer op een slimme manier in je beheersysteem verwerken. Bovendien is ook vanwege een participatieve aanpak de noodzaak om burgers te betrekken bij de totstandkoming van projecten. Daarvoor wordt één centraal portaal gebruikt: het Gebiedsportaal.

Eenduidig en gestandaardiseerd

Projectbureaus zijn gebaat bij een eenduidige en gestandaardiseerde aanpak bij uitwerking van projecten. Met de inzet van nieuwe en tijdelijke projectteamleden is eenduidigheid in werken en vastlegging een groot voordeel.

Vanuit beheer naar ontwerp en verder

De gemeente zet het portaal juist in als de centrale plek voor het projectdossier. Het (eigen/externe) ingenieursbureau levert de ontwerpinformatie, die breed gedeeld en beoordeeld kan worden. Tijdens de uitvoering kan de aannemer de informatie verrijken met de revisiegegevens en zijn Landelijke informatiestandaarden, zoals NLCS, IMBOR en GWSW het uitgangspunt. Hierdoor kan er effectief geschakeld worden vanuit beheer naar ontwerp, naar engineering en uiteindelijk via de uitvoering naar een digitaal opleverdossier, waar de beheerder na afloop zijn beheersysteem mee kan actualiseren.

Informatie delen in elke fase

Een centraal portaal maakt het mogelijk om informatie te delen tijdens elke fase van het project, van ontwerp tot en met beheer. Dit betekent dat het projectdossier (niet alleen de objectdata) gedeeld kan worden met alle relevante stakeholders, waardoor er een effectieve samenwerking ontstaat en de kosten voor bijhouden en gebruik van het projectdossier sterk gereduceerd worden. Op deze manier wordt informatiebehoud geoptimaliseerd, wat de kwaliteit van het project ten goede komt en tot aantoonbare reductie van faalkosten bij een project.

Gebiedsportaal is een product van Gebiedsmanagers.