‘Van mijn data naar ónze data’

Boris Hommes is een echte Mestreechteneer, oftewel trotse inwoner van het Limburgse Maastricht. In ‘zijn’ stad is hij Assetmanager Cluster Beheer Wonen en Leefklimaat. Aan het begin van zijn presentatie laat hij een infographic zien van Maastricht in cijfers, met hierbij cijfers over de riolering, openbare verlichting, groenvoorziening et cetera. Allemaal hele mooie cijfers, maar hoe krijg/hou je grip op je kapitaalgoed?

“Maastricht kiest bewust voor assetmanagement”, vertelt Hommes. “Dit heeft de gemeente expliciet gemaakt in haar Veranderplan Stadsbeheer: van stadsuitvoering naar stadsbeheer.” Maar waar begin je? Wie heb je daarbij nodig? En wat mag het allemaal kosten? “Het is zaak goed af te stemmen tussen data en informatie en mens en organisatie. Dat zijn twee zaken die beduidend een andere manier van aanpakken verdienen, maar die wel beiden essentieel zijn”, vervolgt Hommes. Maastricht maakt verschillende bewuste keuzes als het op assetmanagement aankomt. “Zo kiezen we binnen de gemeente bewust voor een procesmatige aanpak”, legt Hommes uit. “Daarbij stemmen we onze informatiebehoeftes af op het beheerproces en maken we gebruik van landelijke datamodellen. We willen namelijk graag af van onze eigen modellen en gebruik gaan maken van landelijke standaarden zoals IMBOR en GWSW.”

Waar staat Maastricht nu?
Maastricht timmert al goed aan de weg als het gaat om het inzetten van assetmanagement bij het beheer van de openbare ruimte. “Zo hebben we inmiddels een afdeling gegevensbeheer opgezet mét een eigen meldpunt, hebben we de hoofdprocessen rondom gegevensbeheer opgezet en verankerd en hebben we verbinding gelegd met de meest belangrijke ketenpartners”, vertelt Hommes trots. “Bovendien zijn we het bestaande beheersysteem gaan voorzien van betere informatie. En het werkt, want onze gebruikers maken steeds meer gebruik van de informatie uit ons systeem.”

Wat valt er nog te doen?
Naast dat er al een hoop mooie dingen gebeurd zijn, staat er ook nog wel een en ander te gebeuren. “Zo dienen we nog goed te kijken naar het maken van een goede dataset per asset”, stelt Hommes. “Verder moeten we uiteindelijk gaan werken met een generiek datamodel dat andere modellen verbindt, met uiteindelijk de eindfase en dat is het verbeteren van het ICT-landschap en de automatisering”, besluit Hommes.

Het algehele proces gaat op veel terreinen voorspoedig. “Zo zijn de mensen die actief werken aan het verbeteren en verankeren van informatie enorm enthousiast”, zegt Hommes. “Daarnaast zijn er ook meer mogelijkheden om beter integraal samen te werken. Tot slot vallen de kosten die tot nu toe gemaakt zijn nog erg mee.”

Naast dat veel dingen goed gaan, vallen er ook een aantal dingen tegen. “Zo merk je heel erg dat er veel weerstand is tegen verandering en dat samenwerken voor veel collega’s een drempel lijkt te zijn. Wat daarentegen wel weer bijzonder is, is dat het draagvlak en de daadkracht om te veranderen gek genoeg eerder op de werkvloer zit dan bij het lijnmanagement.”

Al met al is de gemeente Maastricht goed op weg om assetmanagement gemeengoed te maken in het beheer van hún openbare ruimte.