De meest verrassende wijk van Den Haag

De Binckhorst is de verrassende kant van het Haagse centrum. De gemeente wilde van dit bedrijventerrein een moderne wijk maken om te wonen, werken en verblijven. In het kader van de aanstaande Omgevingswet werd de gemeente in staat gesteld om, als pilot, een Omgevingsplan te maken. Het Omgevingsplan biedt ruimere mogelijkheden aan marktpartijen om invulling te geven aan de gewenste transitie van het gebied.

Als ergens de integrale aanpak van de vernieuwingsopgave duidelijk zichtbaar wordt, is het wel in De Binckhorst. Een excursie behoort dan ook zeker tot de mogelijkheden tijdens NCBOR 2023.

In onderstaande video maak je kennis met De Binckhorst en de belangrijkste aspecten van het Omgevingsplan.