Transformeer de openbare ruimte, begin bij jezelf

(Van onze partner Royal HaskoningDHV)

“Transformeer de openbare ruimte, begin vandaag”. Dat is het aansprekende thema van het NCBOR 2024. Waarom aansprekend? Omdat in dit thema iets doorklinkt van: laat je niet uit het veld slaan door die enorme transitie-opgave die voor je ligt maar ga gewoon aan de slag. En dat spreekt ons wel aan.

Het thema roept tegelijkertijd de vraag op: “Zijn we niet al volop begonnen?” Ons antwoord daarop is volmondig “ja”. Het is ook niet moeilijk om dat antwoord te geven, want kijk maar om je heen. Je ziet de openbare ruimte op diverse plekken al veranderen en klaargestoomd worden voor de opgaven van morgen. En elke dag werken wij samen met onze klanten aan een waardegedreven openbare ruimte die inspeelt op thema’s als klimaat, energie, mobiliteit, inclusiviteit en duurzaamheid. Dat alles gebeurt gewoon nu al!

Wij merken in ons werk dagelijks dat we verder komen als we het niet te ingewikkeld maken, maar ‘gewoon’ met elkaar aan de slag gaan. Daar hoort vaak eerst wat denkwerk bij, maar we komen pas écht verder als we daarna gaan dóen. En als je, zoals velen uit onze vakwereld, aan het pionieren bent, dan gaat het misschien niet altijd in één keer goed. Maar daar waar het even niet volgens verwachting gaat, liggen vaak de mooiste kansen om bij te sturen en vérder te komen.

Aan de andere kant is het zeker ook niet zo dat de opgave voor de toekomst simpel is. De openbare ruimte moet de komende decennia op veel plekken getransformeerd worden en tegelijkertijd hebben we te maken met schaarste aan ruimte, mensen en financiële middelen. Misschien wel de drie belangrijkste competenties die de komende jaren hard nodig zullen zijn om deze uitdaging aan te gaan: creativiteit, samenwerking en keuzes maken. Deze competenties zijn zeker aanwezig in de beheerwereld, maar verdere inzet en ontwikkeling ervan zijn nodig.

Er wordt al volop samengewerkt, maar er zijn ook nog wel veel muurtjes. Als het ontwikkelteam en het beheerteam bijvoorbeeld écht gezamenlijk en gebiedsgericht keuzes moeten maken ten aanzien van visie, programmering en uitvoering, dan zijn er vaak nog veel hobbels te nemen. Hobbels ten aanzien van afzonderlijke geldpotjes, verschillende tempo’s, verschillende inzichten en verschillende belangen (alhoewel die uiteindelijk op een hoger niveau toch altijd weer hetzelfde blijken te zijn: waardevolle openbare ruimte tegen acceptabele kosten). Deze hobbels liggen overigens niet alleen op de werkvloer, maar zeker ook op het niveau van management, directie en bestuur.

Om de openbare ruimte te transformeren moeten we dus misschien eerst onszelf als beheerwereld en daarbuiten een beetje transformeren: op alle niveaus echt samenwerken vanuit een gezamenlijk belang en daarin ook keuzes durven voorleggen en máken. Daarvoor hoeven we niet onze toevlucht te nemen tot allerlei ingewikkelde visies en modellen. Laten we het ook hierbij niet te ingewikkeld maken. We weten allemaal: echte verandering begint bij jezelf.

We gaan tijdens NCBOR graag het gesprek aan, zodat we gezamenlijk in staat zijn antwoord te geven op de vragen van morgen met de kennis en middelen van vandaag.

Meer weten? Waardegedreven leefomgeving | Royal HaskoningDHV