Data, waarden en baten versnellen de Transformatie

(Van onze partner Groen Als Een Service)

Transformeer de openbare ruimte, begin vandaag. Een mooie titel om met gelijkgestemden een dag te vullen en met elkaar te leren en discussiëren. Maar hoe transformeer je die openbare ruimte, en vandaag al beginnen? Door de dagelijkse weerbarstige praktijk is vandaag al lastig genoeg en hoe moet die transformatie eruit zien met alle uitdagingen die er zijn in die complexe openbare ruimte.

Om invulling te geven aan deze transformatie moeten we met een andere bril naar de inrichting van de openbare ruimte gaan kijken. We hebben veel kennis van bestaande assets vanuit diverse disciplines. Disciplines die niet altijd met elkaar overeen komen en samenwerken. Past die boom in het wegprofiel, kabels en leidingen die een goede herinrichting in de weg staan, waar moet al het water blijven in die beperkte openbare ruimte, hoe moeten we de transitie naar minder auto’s en andere mobiliteit vorm geven. Daarnaast zijn er ook nog veel sociaal-maatschappelijke uitdagingen in die openbare ruimte die steeds meer aandacht vragen van beleid- en beheerafdelingen en schreeuwen om transformatie.

Om die transformatie vorm te geven moeten we inderdaad een andere bril opzetten. We zullen de waarden en baten van ecosysteemdiensten die we belangrijk vinden op een bepaalde plek, stadsdeel, wijk of herinrichting centraal moeten stellen en leidend maken in de transformatie.  

Dit zal de discussie tussen de verschillende disciplines in een gemeente naar een ander level brengen en de gezamenlijke doelstellingen beter inzichtelijk maken. Data en datagedreven oplossingen helpen ons om de juiste beslissingen te nemen en deze transformatie van de openbare ruimte vorm te geven.

Bij Groen Als Een Service werken we dagelijks aan deze transformatie door data te verzamelen, meten en monitoren. Dit geven we weer in een overzichtelijk dashboard en communiceren we aan alle stakeholders in die openbare ruimte. Daarnaast gaan we met deze data aan de slag in onze “GAES Digital Twin” om huidige en toekomstige waarden en baten inzichtelijk te maken en de transitie vorm te geven. Vandaag beginnen, we kunnen niet wachten!

Wil Jacobs
Manager Groen Als Een Service