Den Haag is gastgemeente voor NCBOR 2023

Deze jubileumeditie van NCBOR wordt in samenwerking met de City Deal Openbare Ruimte en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties georganiseerd. Den Haag is dus niet toevallig gekozen. Naast bijzondere stad en deelnemer aan de City Deal, is Den Haag ook de basis voor de ministeries.

In samenwerking met het netwerk CROW Levende Stad en iAMPro organiseren we een elfstedentocht waarbij we in de aanloop naar NCBOR 2023 casussen van deelnemende gemeenten van de City Deal onder de aandacht brengen.