Nieuws

Achter de schermen wordt het dagprogramma nog eens kritisch bekeken en wordt bepaald welke deelsessies wel of niet door kunnen gaan... Benieuwd naar de hoofdsprekers en de verdere voorbereidingen?
  • 10 januari 2022
Lees meer
Gezien de situatie rondom het coronavirus vinden we het niet verantwoord om op 25 november bij elkaar te komen. Daarom verplaatsen we NCBOR naar 21 april 2022.
  • 15 november 2021
Lees meer
Gemeente Helmond heeft met hun programma ‘Beheer met meerwaarde’ de thema’s van NCBOR 2018, 2019 en 2020 treffend weten te combineren.
  • 28 juni 2021
Lees meer
Deze online editie van NCBOR vindt plaats op donderdagmiddag 26 november en is hét jaarlijkse event voor het vakgebied beheer openbare ruimte.
  • 15 oktober 2020
Lees meer
Nederland heeft nu en de komende jaren te maken met een aantal grote transitieopgaven die een sterk ruimtelijke impact hebben. De woningbouwopgave, klimaatadaptatie, energietransitie, mobiliteitstransitie, een nieuwe circulaire economie en transities op het gebied van zorg, voedsel en onderwijs hebben...
  • 22 november 2019
Lees meer
Enkele jaren geleden kreeg Wiebe Oosterhoff de vraag om te kijken naar de strategische vraagstukken van het beheer in Almere. Op basis van 30 interviews in Nederland, gesprekken met het CROW managersnetwerk en diverse ateliers in Almere is daar de...
  • 15 november 2019
Lees meer
Op 28 november vindt het Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte (NCBOR) plaats voor alle professionals werkzaam in beheer en onderhoud van de openbare ruimte. De beheerder van morgen weet waar het om draaitHet thema van dit jaar ‘De beheerder van...
  • 15 november 2019
Lees meer
Waarom ben jij de beheerder van morgen? Graag horen wij van jou waarom jij een goede beheerder van morgen bent.  Inhoudelijke kennis is tegenwoordig niet meer voldoende, want je moet ook kunnen communiceren, ondernemend en risicobewust zijn, flexibel, politiek sensitief,...
  • 7 november 2019
Lees meer
Nederland is zo goed als af. In de openbare ruimte wordt meer vervangen dan dat er nieuwe dingen bijkomen. En dat maakt dat het vak van de beheerder verandert, waar andere competenties bij komen kijken. Dat vraagt om gedragsverandering. Keynote...
  • 4 november 2019
Lees meer
De leerstoel Managing Public Space moet overheden, kennisinstellingen en marktpartijen nieuwe kennis bezorgen over het beheer van de openbare ruimte. ‘Met alle uitdagingen die op ons afkomen is er een geïntegreerde manier van kijken nodig.’ “Het project zal worden ondergebracht...
  • 27 oktober 2019
Lees meer