Nieuws

Op 28 november vindt het Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte (NCBOR) plaats voor alle professionals werkzaam in beheer en onderhoud van de openbare ruimte. De beheerder van morgen weet waar het om draaitHet thema van dit jaar ‘De beheerder van...
  • 15 november 2019
Lees meer
Waarom ben jij de beheerder van morgen? Graag horen wij van jou waarom jij een goede beheerder van morgen bent.  Inhoudelijke kennis is tegenwoordig niet meer voldoende, want je moet ook kunnen communiceren, ondernemend en risicobewust zijn, flexibel, politiek sensitief,...
  • 7 november 2019
Lees meer
Nederland is zo goed als af. In de openbare ruimte wordt meer vervangen dan dat er nieuwe dingen bijkomen. En dat maakt dat het vak van de beheerder verandert, waar andere competenties bij komen kijken. Dat vraagt om gedragsverandering. Keynote...
  • 4 november 2019
Lees meer
De leerstoel Managing Public Space moet overheden, kennisinstellingen en marktpartijen nieuwe kennis bezorgen over het beheer van de openbare ruimte. ‘Met alle uitdagingen die op ons afkomen is er een geïntegreerde manier van kijken nodig.’ “Het project zal worden ondergebracht...
  • 27 oktober 2019
Lees meer
Veel burgers nemen richten gemeentelijk groen zonder toestemming in alsof het privégrond betreft. In elke gemeente komt dit voor maar waar precies en om hoeveel oneigenlijk gebruik het gaat, is vaak niet bekend. Veel gemeenten hebben besloten om het snippergroen...
  • 14 oktober 2019
Lees meer
De toekomst van beheer: professioneel, maatschappelijk gericht en kans gestuurd. Ben je er klaar voor? Beheerorganisaties krijgen een steeds crucialere rol in het functioneren van de openbare ruimte: • Zorgen voor continuïteit, integraliteit, samenwerken en kwaliteit. • De centrale spil...
  • 16 september 2019
Lees meer
Interview tussen gastgemeente Zaanstad en Ineke Westerbroek van CROW:  ‘Zaanstad biedt podium voor de beheerder van morgen’
  • 7 september 2019
Lees meer