Heeft uw gemeente het openbaar groen goed in beeld? Metafoor Vastgoed sponsor van NCBOR 2019!

Veel burgers nemen richten gemeentelijk groen zonder toestemming in alsof het privégrond betreft. In elke gemeente komt dit voor maar waar precies en om hoeveel oneigenlijk gebruik het gaat, is vaak niet bekend. Veel gemeenten hebben besloten om het snippergroen op orde te brengen. Metafoor Vastgoed en Software adviseert gemeenten al sinds 1995 bij het legaliseren van oneigenlijk gebruik van gemeentegrond. Bij ongeveer 45 gemeenten in Nederland hebben wij succesvol bijgedragen aan het inzichtelijk maken van oneigenlijk grondgebruik, ondersteuning verleend bij de uitvoerings- of handhavingsfase en juridisch advies verstrekt bij verjaringskwesties.

Lees meer