Leerstoel moet beheer openbare ruimte impuls geven

Openbare Ruimte

De leerstoel Managing Public Space moet overheden, kennisinstellingen en marktpartijen nieuwe kennis bezorgen over het beheer van de openbare ruimte. ‘Met alle uitdagingen die op ons afkomen is er een geïntegreerde manier van kijken nodig.’

“Het project zal worden ondergebracht bij de Wageningen Universiteit. ‘Maar we willen er nadrukkelijk voor waken dat het programma beperkt zal blijven tot de academische wereld, want juist de verbinding met de dagelijkse praktijk is van belang’, zegt de eveneens betrokken CROW-directeur Pieter Litjens. ‘Naast de universiteit doen ook verschillende andere kennisinstellingen, de markt, tal van gemeenten en provincies en mogelijk het rijk ten volle mee.’ De leerstoel wordt op 28 november bij het Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte (NCBOR) in Zaanstad officieel gepresenteerd. ” Bekijk het volledige programma van NCBOR 2019: www.ncbor.nl/

Lees hier het hele artikel op Binnenlandsbestuur.nl