Samen gastheer van NCBOR

Voor het eerst in de geschiedenis van het Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte (NCBOR) zijn twee gemeenten gezamenlijk gastheer. Haarlem en Zandvoort openen op 11 april de deuren voor 350 deelnemers.

De samenwerking tussen de twee gemeenten is niet nieuw. In 2018 fuseerde de ambtelijke organisatie van Zandvoort (17.000 inwoners) met die van Haarlem (ruim 160.000 inwoners). Bestuurlijk zijn de gemeenten nog steeds zelfstandig, maar de ambtelijke organisatie van Haarlem bedient ook het bestuur van de gemeente Zandvoort.

“We hebben elkaar veel te bieden”, zegt Djorn Noordman, strategisch adviseur beheer openbare ruimte bij de gemeente Haarlem. “Zandvoort is een toeristische gemeente met complexe uitdagingen op het gebied van beheer en gebruik van de openbare ruimte. Haarlem is een grotere stad met brede ervaring in het beheer van complexe stedelijke omgevingen. Door de fusie geniet Zandvoort van de brede Haarlemse expertise, zonder de couleur locale van Zandvoort te verliezen.

Thema ‘Transformeer de openbare ruimte, begin vandaag’
De gemeenten Haarlem en Zandvoort zijn zich bewust van de uitdagingen die de transformatie van de openbare ruimte met zich meebrengt. Zij grijpen elk renovatie- of vervangingsproject aan als kans om de openbare ruimte toekomstbestendig te maken.

“We staan voor grote opgaven, zoals de renovatie en vervanging van onze infrastructuur, kunstwerken en buurten, de mobiliteitstransitie, het verduurzamen, vergroenen en klimaatbestendig maken van de openbare ruimte. We noemen het ook wel eens de wederombouwperiode waar we voor staan”, zegt Noordman. “Met de buurtaanpak is een belangrijke sleutelrol voor de beheerder weggelegd. Vanuit de beheeropgave die leidend is, wordt buurt voor buurt integraal klaargemaakt voor de toekomst.”

Ervaringen delen om te inspireren
Haarlem en Zandvoort hopen met het NCBOR andere gemeenten te inspireren bij de transformatie van de openbare ruimte. “We willen laten zien hoe we in Haarlem en Zandvoort met deze uitdagingen omgaan”, zegt Noordman. “We delen onze kennis en ervaring en laten zien hoe we samenwerken met andere partijen.”

De samenwerking tussen Haarlem en Zandvoort is een goed voorbeeld van hoe gemeenten elkaar kunnen versterken bij het beheer van de openbare ruimte. De gemeenten delen hun kennis en ervaring en laten zien hoe ze samenwerken met andere partijen om de uitdagingen rondom de transformatie van de openbare ruimte aan te gaan.