Benadruk de schoonheid van de natuur

(Van onze partner NL Adviseurs)

Werken aan een groene, klimaatbestendige leefomgeving doen we samen. We hebben elkaar nodig om echt verschil te kunnen maken. Maar, de verbinding tussen mens en natuur is niet meer zo vanzelfsprekend als ’ie ooit was. En daar ligt een grote (communicatie)uitdaging.

Gemiddeld genomen hebben we minder kennis over natuur en zijn we ons er minder van bewust dat natuur overal is. Dat natuur al begint bij de eigen voordeur. Laat staan dat we ons onderdeel voelen van het natuurlijke ecosysteem. Dat heeft tot gevolg dat veel mensen het werk van groenbeheerders in de openbare ruimte minder goed begrijpen. Je kunt nog zo’n goed bermbeheerplan hebben, maar hoe ga je om met burgers die klagen over onkruid, bladoverlast of een ‘rommelig’ aanzicht?

Sleutel: communiceer
Wat NLadviseurs betreft is communicatie de sleutel. Zodra mensen zich weer leren verwonderen over de schoonheid van de natuur en hun kennis vergroten, begrijpen zij beheerkeuzes in het openbare groen beter. En zijn ze eerder geneigd zelf actief bij te dragen aan het versterken van de natuur en het vergroten van de biodiversiteit. Ze leren dat ze zelf impact kunnen maken en dat hun tuin of balkon een stapsteen is binnen het grotere geheel.

Pak het slim aan
Je beheerplan of maatregelenkaart is in feite al een communicatiemiddel voor collega’s en uitvoeders. Het plan vertelt ze wat ze waar en wanneer moeten doen, hoe ze dat moeten aanpakken en waarom dat belangrijk is. Dat is dus de belangrijkste informatie op een rij! Waarom zou je die communicatie niet doortrekken om bijvoorbeeld inwoners van je gemeente te betrekken bij je groene project?

Werk aan begrip voor je groenbeleid
Klagen inwoners over het blad dat overal maar blijft liggen? Je kunt natuurlijk uitleggen waar al dat blad goed voor is, maar ga net een stap verder. Zorg voor verwondering door te laten zien welke beestjes allemaal leven op en onder het blad. Én maak de koppeling naar hoe mensen zelf met al dat blad in hun eigen tuin kunnen werken aan meer biodiversiteit. Zo werk je aan begrip voor je groenbeleid én geef je mensen handelingsperspectief. Hiermee reikt je impact tot ver buiten het gebied dat je beheert. Zelfs tot in de particuliere tuin.

Zoek het hogerop
Wil je de openbare ruimte groener en biodiverser maken, dan is het nodig dat de verwachtingen en het gebruik van die ruimte veranderen. En dat het werken aan meer biodiversiteit en een gezondere leefomgeving een gezamenlijke wens en verantwoordelijkheid wordt. Laten we natuur dus hoger op de agenda zetten en zorgen voor een herkenbare, eenduidige communicatieboodschap over alles wat met natuur te maken heeft. Gemeentelijke afdelingen die over natuur en klimaat communiceren, kunnen samenwerken aan die communicatiestijl richting interne en externe betrokkenen. Zo blijft je boodschap hangen en werk je aan verwondering, begrip, acceptatie én actieve betrokkenheid bij je groene plannen.