We zijn het niet heel anders gaan doen, we zijn een andere taal gaan spreken

NCBOR 2021 – Beheer met meerwaarde

Gemeente Helmond is trotse gastgemeente van het Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte 2021. Met hun programma ‘Beheer met meerwaarde’ hebben ze de thema’s van NCBOR 2018 (Almere), 2019 (Zaanstad) en 2020 (online) treffend weten te combineren. Daarbij voegt Erwin van de Waarsenburg van de gemeente Helmond nog toe; “we zijn als beheerders een andere taal gaan spreken, we zijn het niet heel anders gaan doen. Daarmee win je andere partijen.” Uiteindelijk is het heel belangrijk dat we blijven beseffen voor ‘wie’ we het eigenlijk doen en hen weten te bereiken met de juiste communicatie.

Beheer met meerwaarde: WELKE waarde?

In 2018 werd in Almere voor het eerst gezamenlijk gesproken over de grote transitieopgaven, zoals klimaatverandering, de energietransitie en de vergrijzing. Vandaag de dag is de discussie over die  thema’s actueler dan ooit. De kennis van de beheerder uit de praktijk vormt een belangrijke schakel voor aanpak van deze opgaven; kennis op het gebied van groen en ecologie, toepassing van de BBV in relatie tot de nota kapitaalgoederen, data in vele vormen vergaren en gebruiken, maar ook de beleving, emoties en het gedrag in de fysieke leefomgeving.

Beheer met meerwaarde: HOE dan?

Afgelopen jaar vroegen we onszelf (online) af hoe we die grote opgaven kunnen vertalen naar de uitvoering. Mooie ambities, wat betekent dat voor de dagelijkse praktijk? Doen we dat door te doen wat we altijd deden en passen we onze standaarden toe? Of is het tijd voor experimenteren?

De afgelopen 1,5 jaar hebben we allemaal gedwongen moeten experimenteren in een periode van de COVID-pandemie. Leerzaam? Mooie proeftuinen? Wat hebben we daarvan geleerd?

Beheer met meerwaarde: ROL van de beheerder?

Dat we als beheerders niet meer alleen dienend achter het speelveld staan, maar onze rol tijdig óp het podium willen pakken, is ondertussen wel bekend. In 2019 stond de beheerder van morgen op, om de kansen voor benodigde veranderingen m.b.t. de transities te grijpen. In plaats van afwachten, pakt de beheerder steeds meer de regie. Dat is nodig ook, want er is niemand anders die zo in de praktijk staat én als verbinder tussen partijen kan optreden.

Beheer met meerwaarde: voor WIE dan? Spreken we de juiste taal?

Helmond heeft in de afgelopen jaren de aanpak van assetmanagement omarmt en is gaan denken en werken vanuit de maatschappelijke opgaven en ambities, niet meer primair vanuit de (beperkingen van) budgetten. De financiering volgt immers uiteindelijk vanuit de afweging van kosten, prestaties en risico’s. Wil je daarover een goede discussie voeren met je bestuurders en je bewoners, zul je jouw verhaal met heldere en herkenbare meerwaarde, in de taal van je ontvanger moeten kunnen vertellen. Ook is een gemeenschappelijk taal tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers van cruciaal belang.

Raad van Advies

Ook dit jaar is weer met een Raad van Advies (RvA), samen met gemeente Helmond, gebrainstormd over het thema en de vertaling ervan naar het programma van 21 april 2022. De RvA wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld met professionals vanuit ons beheer-werkveld fysieke leefomgeving. CROW is nu bezig om invulling te geven aan de voorstellen en zal de komende tijd het programma verder laden en communiceren op deze website. Blijf ons dus volgen.

We bedanken de leden van de RvA voor hun creativiteit, inbreng en kritische noten! Weten wie met ons mee heeft gedacht? Ook daarvoor ga je naar de website van NCBOR.

Sinds de uitvoering van het programma ‘beheer met meerwaarde’ zijn de beheerders van gemeente Helmond een serieuze gesprekspartner geworden, zowel binnen de eigen organisatie, als ook met vele partners en hun burgers. Ze kunnen met een volwaardig programma aan de slag voor meer maatschappelijke toegevoegde waarde. Terecht dat ze daar trots op zijn!

Wil jij dit ook? Wil je leren van Helmond? Heb je nog tips voor Helmond?
Kom dan naar NCBOR 2021, donderdag 21 april 2022 in Helmond en praat met ons mee!