Grenzeloos verbinden begint bij jou en mij

(Van onze sponsor Royal HaskoningDHV)

NCBOR heeft dit jaar een bijzonder inspirerend thema: grenzeloos verbinden! Gelet op de complexe en uitdagende opgaven die we de komende decennia in de openbare ruimte moeten oplossen is grenzeloos verbinden hard nodig. Verbinden tussen politiek, bestuur en ambtelijke organisatie, tussen disciplines, tussen boven- en ondergronds, tussen afdelingen, tussen stakeholders en ga zo maar door. Dit begint dichtbij: bij de verbinding tussen jou en mij.

Zegt jouw gevoel ook dat die verbinding tussen jou en mij een cruciale randvoorwaarde is om die andere genoemde verbindingen vaker en beter te leggen? En dan gaat het niet over verbinding in de zin van af en toe contact hebben of zelfs dagelijks samenwerken. Het gaat een stukje ‘dieper’. Het gaat over het netwerk van ondergrondse schimmeldraden waarmee bomen elkaar in het bos van voedsel en energie voorzien. Zo’n zelfde onzichtbare doch vitale verbinding is er tussen mensen onderling. Een verbinding waardoor je terecht komt in een soort ‘grenzeloze ruimte’. Een ruimte zonder eisen, tijddruk, verwachtingen, oordelen, ego. Een ruimte waarin je een enorme kracht ervaart omdat je voelt dat je er niet alleen voor staat (zelfs als je fysiek op dat moment wél alleen bent), maar dat je samen met anderen voor élk probleem een oplossing kunt vinden.

Intermenselijke schimmeldraden-netwerk

Hoe maken jij en ik die grenzeloze diepere verbinding? Dat intermenselijke ‘schimmeldraden-netwerk’ is 24/7 beschikbaar. Het netwerk ligt er altijd. Alleen: we benutten die verbinding te weinig omdat we meestal te veel in beslag worden genomen door de zaken die in de grenzeloze ruimte nu juist ontbréken. Die zaken werken als een soort schild of isolatiemateriaal en belemmeren dat we aantakken op het schimmeldraden-netwerk. Grenzeloze verbinding begint dus bij jezelf, bij jou, bij mij. Bij het laten zakken van je schild of het afleggen van je pantser zoals Brené Brown, Amerikaanse research professor op het gebied van moed, kwetsbaarheid, schaamte en empathie dat noemt. Maar hoe doe je dat? Dat zal voor iedereen net weer een beetje anders zijn.

Wij ervaren dat bijvoorbeeld wanneer je even wat langer met aandacht naar de sterrenhemel kijkt, je denken dan stilvalt en de verwondering en het gevoel van bescheidenheid het overnemen. Herken je dat? En dat je je dan verbonden voelt met het hele universum?

De juiste omgeving

Wij hebben zelf ervaren dat iets dergelijks ook gebeurt als we samen met anderen werken met de Mastercircle®-methode of deelnemen aan een Levend Lerend Netwerk. Kenmerkende elementen in een dergelijke werk- en leeromgeving zijn naar elkaar luisteren, open en kwetsbaar durven zijn. Daarbij gaat het niet om het opheffen van persoonlijke verschillen, maar juist om het waarderend onderzoeken ervan. Zo vindt onderlinge verrijking plaats en geef je er samen betekenis aan. Zo’n omgeving is er niet zomaar vanzelf. Het vraagt van jou en mij aandacht, bewustzijn, toewijding en een beetje moed om je open te stellen. En dan kan die ‘grenzeloze ruimte’ zomaar ontstaan.

Je hoeft op de wereld van vandaag niet lang te zoeken naar plekken waar de pantsers alleen maar dikker lijken te worden. Wij zoeken liever naar de plekken waar de schimmeldraden ten volle worden benut. En het mooie is……we vinden steeds meer van die plekken.

Laten we met elkaar een grenzeloze verbinding maken op NCBOR! Wij verzorgen workshops waarin we samen met de deelnemers willen ervaren hoe het voelt en wat het betekent om die grenzeloze verbinding aan te gaan. Doe je mee?

Royal Haskoning DHV
Eric Delhez & Wim Timmerman