Sturen op de werkelijke waarde van groen

(Van onze sponsor Groen Als Een Service)

Een (Grenzeloze) samenwerking

In Den Haag groeide het aantal bewoners van enkele wijken met een gevoel van onveiligheid. Ook worstelt de gemeente Den Haag met hittestress in de zomermaanden en verdwijnt er daarnaast veel aan biodiversiteit. Om deze problemen aan te pakken, ging de gemeente een samenwerking aan met GAES om de prestaties van stedelijk groen te meten en te vertalen naar optimalisatie en aanpassingen van de buitenruimte.

Pilot herinrichting Goeverneursplein

Gestart werd met een pilot rond de herinrichting van het Goeverneurplein. De focus qua ecosysteemdiensten lag in dit project op hittestressreductie, het afvangen van water, het toevoegen van biodiversiteit en het reguleren van het lokale klimaat. Na deze succesvolle pilot vervolgden de gemeente en GAES hun samenwerking met de aanpak van het Oltmansplein. Op deze locatie kwam de nadruk, naast de klimatologische ecosysteemdiensten, te liggen op de sociale functie van groen. Het plein ligt in een wijk met een veelheid aan problemen.

Een mooi bewijs van deze grenzeloze samenwerking blijkt wel uit de uitspraken van Jacco Schuurkamp, beleidsmedewerker van de afdeling stadsbeheer en voorheen trekker van het beleidsplan Agenda Groen voor de Stad in het blad Boomzorg:  

‘We hebben gezorgd voor meer groeipotentie voor het bomenbestand’

‘De winst op het gebied van veiligheid en sociale cohesie is op het Oltmansplein aanzienlijk toegenomen’

We staan voor flinke uitdagingen in de Openbare Ruimte: hitte, droogte, terugloop aan biodiversiteit of sociale uitdagingen? Tot op heden bestonden er nog geen groene prestatie indicatoren (KPI’s) op basis van daadwerkelijke metingen in de openbare ruimte in de stedelijke omgeving.

Meten is weten

GAES bewijst graag wat de werkelijke waarde van groen is. Door het realtime meten van een steeds breder scala aan ecosysteemdiensten gekoppeld aan de SDG’s (Sustainable Development Goals of duurzame ontwikkelingsdoelen); Van hittestress tot sociale cohesie en van biodiversiteit tot zelfs veiligheid. Een bruikbare empirische basis voor het toepassen van groen, het monitoren, verbeteren en borgen van ermee samenhangende ecosysteemdiensten ontbrak.