10 jarig NCBOR-feest in Den Haag

Wat een feestje was het in de Fokker Terminal! Daar kwamen donderdag 30 maart bijna 350 vakgenoten uit de fysieke leefomgeving bij elkaar. Ter ere van het 10-jarig jubileum van het Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte (NCBOR). Het thema van dit jaar was ‘Grenzeloos Verbinden’ en dat begon al vroeg. Tijdens de inspirerende ochtendwandeling door de Binckhorst, werd er al volop genetwerkt.

De zon brak voorzichtig door toen de vroege vogels met hun ontbijtpakketje onder de arm de Binckhorst gingen verkennen. “Een inspirerende wandeling waarbij de elementen niet per stuk worden bekeken, maar in samenhang”, aldus René Vrugt (Directeur Bodem, Ruimte en Klimaatadaptatie – ministerie IenW). “Dat ligt voor de hand, maar daar moet je wel goed over nadenken”. Zo wordt er bij vervanging van de kademuren ook direct gekeken naar een aanliggend straatprofiel zodat dit in één keer aangepakt én afgerond kan worden.

Leefbaarheid tijdens de transformatie

Binckhorst is pilot voor de toepassing van de nieuwe omgevingswet in Den Haag. Voor de eerste 5000 woningen is een omgevingsplan leidend. Effect hiervan is dat de ontwikkelingen zeer verspreid starten en het niet gebied voor gebied afgemaakt kan worden. Dat betekent dat er lange tijd vlak naast elkaar geleefd en gebouwd wordt. En daar zit een grote uitdaging: hoe houd je het gebied leefbaar in die periode van transformatie? Hoe zorgen we ervoor dat men nu al kan genieten van de openbare ruimte, maar waar ook bouwverkeer overheen kan rijden?

Grote uitdagingen

En dan is er nog de verkaveling, waarbij delen van de kademuren geen eigendom zijn van de gemeente, maar van gevestigde bedrijven. Bestaande ondergrondse infrastructuur die gefaseerd vervangen moet worden en te lijden heeft onder de toenemende hoogbouw. Maar ook de windbelasting, geurcontour en geluidshinder zorgen voor grote uitdagingen in de gebiedsontwikkeling. Uitdagingen waarbij grenzeloos verbinden noodzakelijk is. Gemeente Den Haag nam de deelnemers letterlijk mee langs de verschillende uitdagingen én de eerste tijdelijke en definitieve opgeleverde deelprojecten.

Een terugblik op 10 jaar NCBOR

Inmiddels druppelden bij de Fokker Terminal steeds meer vakgenoten binnen. En klokslag 10 uur werden de lichten gedoofd. We gingen even terug in de tijd. 10 jaar NCBOR in vogelvlucht, met drie deelnemers van het eerste uur. Zij blikten terug en keken vooruit. En deelden hun visie op de ontwikkeling van de rol van de beheerder openbare ruimte en de meerwaarde van het congres voor hen persoonlijk.

Vervolgens opende Pieter Litjens (directeur CROW) het congres en stelde dagvoorzitter Hilde Blank voor. Zij is kwartiermaker stadsstedenbouwer Den Haag en nam ons mee in het thema van deze editie: ‘Grenzeloos Verbinden’.

Gastgemeente Den Haag

Wethouder Anne Mulder heette de deelnemers welkom in Den Haag en bedankte hen. Niet alleen voor hun aanwezigheid, maar vooral voor het werk dat zij dagelijks doen. Want, zo zei hij “Jullie zijn de belangrijkste mensen die er zijn! Mensen willen een fijne openbare ruimte en jullie dragen daar aan bij. Dank daarvoor!” Ook nam hij ons mee langs de bekende rauwe randjes, sfeer en eigenheid van de Binckhorst. Waar het ene rauwe randje meer wordt gewaardeerd en behouden mag blijven, maar hij de ander liever gister dan vandaag ziet verdwijnen. Maar ook de reguliere uitdagingen binnen de openbare ruimte, want zo zei hij: “Leuk al die bewegingen, nieuwe opgaves etc. maar houd ook de basis op orde. Zonder geld zijn we nergens. Dus blijf ook geld reserveren voor onderhoud.”

Tot slot deed hij – naar aanleiding van de eerder getoonde video – de uitnodiging aan deelnemers om aan te schuiven aan tafel, om met bestuurders te komen praten over de uitdagingen in de openbare ruimte.

Grenzeloos verbinden

‘Grenzeloos Verbinden’ is het thema van deze editie. Symone de Bruin (concerndirecteur gemeente Apeldoorn) nam de deelnemers mee in de verbinding tussen ontwerp en beheer. Gevolgd door Lise Derksen & Pim Buijs (studenten van de Wageningen Universiteit) die ons meenamen in hoe mooi het vakgebied volgens hen is en hoeveel kansen hier nog liggen. De uitdaging is om dit ook goed over te brengen naar de potentiële toekomstige beheerders. Want uit onderzoek van de Wageningen Universiteit en Managing Public Space blijkt dat een groot deel van de ondervraagden (mensen die weten wat een beheerder doet) niet staat te springen om zelf dat werk te gaan doen. Werk aan de winkel dus, want zij zijn de toekomst van het vakgebied.

“De bodem is nu nog een vergiet, maar zou een spons moeten worden.”

René Vrugt (ministerie IenW) legde uit hoe hitte, klimaat en bepaalde acties boven de grond ook onder de grond consequenties heeft. “Het weer wordt extremer en we lopen tegen de grenzen aan […]. De bodem is nu nog een vergiet, maar zou een spons moeten worden.”

Muzikale samenvatting

Frank Paats verzorgde na afloop van het plenaire ochtendprogramma een muzikale samenvatting in de vorm van een lied. Een lied dat in het teken staat van ‘Grenzeloos Verbinden’ en de uitdagingen in de openbare ruimte die tijdens het ochtendprogramma zijn besproken.

Flexibel programma

Het programma zag er dit jaar anders uit dan voorgaande jaren. Er was geen vast deelsessieprogramma met vaste rondes, maar een doorlopend aanbod van diverse korte en lange(re) sessies en zelfs een excursie. Deelnemers konden dus zelf hun programma samenstellen. Zelf bepalen hoeveel sessies ze bijwoonden, wanneer ze gingen lunchen én hoeveel tijd ze op het ontmoetingsplein doorbrachten. Nieuwsgierig naar de gegeven presentaties, die delen we op de terugblikpagina.

Van alles te beleven op het ontmoetingsplein

Op het ontmoetingsplein – ook nieuw deze editie – kon men elkaar ontmoeten, maar was ook genoeg te zien en te beleven. Deelnemers konden serious games spelen en de toepassing van het iAMPro-model in de praktijk ontdekken. Maar ook de bestaande én nieuwe inrichting van de Binckhorst in Den Haag was in het klein te bewonderen. En medeorganisator City Deal Openbare Ruimte had zelfs een uitgebreide expositie samengesteld van alle uitkomsten uit het meerjarenprogramma.

Samen (net)werken met CROW Essit

Waar de netwerken CROW Levende Stad en iAMPro het afgelopen jaar al veel samen optrokken gaan ze vanaf 30 maart ook verder onder één naam: CROW Essit. Door de krachten te bundelen tot 1 groot netwerk is het vakgebied nog beter voorbereid om integraal samen te werken aan de grote maatschappelijke opgaven van de fysieke leefomgeving. Rob Gaveel van CROW Levende Stad en Donald Bezemer van iAMPro maakten de nieuwe naam officieel bekend tijdens de plenaire afsluiting.
Lees hier meer over het nieuwe netwerk

Een beetje lef erin

Hekkensluiter was keynote spreker Ruud Koornstra. Hij nam ons mee in de wonderen uit het verleden, maar ook klimaatverandering en duurzaamheid. Zijn conclusie om met elkaar stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid: “Een beetje lef erin en Ruud komt graag helpen!”.

Feestelijke afsluiting

Ter ere van het 10-jarig bestaan werd het congres feestelijk afgesloten met een brassband én een metershoge champagnetoren. Want wat is een feestje zonder bubbels?!

Al met al een meer dan geslaagd jubileumcongres boordevol informatie en inspiratie voor ontwerpers en beheerders uit de fysieke leefomgeving. Er werd volop genetwerkt en de saamhorigheid onder de deelnemers was goed voelbaar. Fijn om elkaar weer gezien en gesproken te hebben en we zien je graag weer terug in 2024. Maar de vraag is nog hoe, waar, wanneer en in welke vorm. Heb je suggesties? Deel die dan met ons via congressen@crow.nl.

Voor meer informatie over het congres, waaronder de foto’s, gegeven presentaties en behandelde onderwerpen, kijk op www.NCBOR.nl.