Vitale Systemen in Rotterdam

De vitale systemen zoals het elektriciteitssysteem, mobiliteit, waterveiligheid en digitale infrastructuur zijn van fundamenteel belang voor de leefbaarheid van Rotterdam. Echter, de stad groeit en er zijn nieuwe uitdagingen zoals de energietransitie en nieuwe regelgeving die een druk leggen op deze systemen. Om deze problemen aan te pakken is er een integrale aanpak nodig.