‘Geautomatiseerd objecten en kwaliteit inspecteren met LIDAR en foto-opnames!’ Deelsessie NCBOR 2019

In gemeente Zaanstad is het beheer van de openbare ruimte over het algemeen net zo geregeld als in de rest van Nederland. “We hebben een beheersysteem waarin we alle inspecties opslaan, aan de hand daarvan plannen we het onderhoud dat we zelf uitvoeren of door een externe partij laten doen”, vertelt Johan Zorg van de gemeente. “De basis voor het beheer zijn de gegevens over je areaal en de kwaliteit. Op dat vlak zijn de laatste tijd grote veranderingen gaande. Zo zijn er nieuwe technieken om met behulp van lasers automatisch te detecteren waar alle objecten staan, hoe groot ze zijn en zelfs welke onderhoudskwaliteit ze hebben. Hiermee is een enorme efficiencyslag te maken, en kan ook de kwaliteit van je beheer verbeteren. Niet alleen in de toekomst, maar ook al nu!”

Zorg vertelt dat in de praktijk bijvoorbeeld de digitalisering van inspecties ertoe zal leiden dat de beheerder minder dan nu naar buiten hoeft. In Zaanstad wordt al geëxperimenteerd met de LiDAR-techniek en fotoherkenning. “De beheerder krijgt hierdoor een andere rol. Hij hoeft minder naar buiten en krijgt tijd voor andere zaken. Dat betekent ook dat de beheerder meer van IT moet weten. Hij zal zich meer gaan bezighouden met het verzamelen en analyseren van data. Op basis daarvan ontwikkelt hij voorspellende gaven.”

De LiDAR-techniek is veel betrouwbaarder dan de mens. Zorg: “De techniek brengt bijvoorbeeld heel gedetailleerd de degradatie van een weg in beeld. Je ziet elk steentje en ziet elke scheur ontstaan. We kunnen dus veel beter ingrijpen. Hoe meer data we verzamelen, hoe meer algoritmes er ontstaan. Dat past in het beleid van het CROW om alles te standaardiseren. Daar gaat nog wel wat tijd overheen. Ik schat in dat we over vijf à tien jaar alles in kaart hebben.”

Op het Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte vertelt Johan Zorg meer over de pilots met de LiDAR-techniek en detectie met foto’s. “Op dit moment zijn de pilots 98 procent betrouwbaar, we willen naar de 100 procent. Ik zal op het congres laten zien wat de veranderingen zijn die deze technieken met zich meebrengen, en vertellen over de kansen die ze bieden. Maar daarvoor moeten wel meer beheerders gaan meedoen!”

Interview: Johan Zorg, functioneel beheerder informatiesystemen/Data-analist (gemeente Zaanstad)

Lees ook het interview over het plenaire programma van NCBOR 2019 in Straatbeeld nummer 5, een publicatie van Acquire Publishing.

Meld je nu hier aan voor het NCBOR 2019.