Martijn Hendriks

Martijn Hendriks is sinds bijna twee jaar wethouder namens Jong Zandvoort in het college van Zandvoort. Zijn portefeuille omvat Volkshuisvesting en wonen, Strand en kustpact, Ruimtelijke ordening, Openbare ruimte en Mobiliteit en parkeren. Martijn was 12 jaar politiek actief in Zandvoort voor de VVD, eerst als buitengewoon commissielid, daarna als gemeenteraadslid en later als fractievoorzitter. Martijn is lid van het bestuur van de Coöperatie Parkeerservice, het algemeen bestuur Omgevingsdienst IJmond en het portefeuillehouders overleg Volkshuisvesting ZK/IJmond.

Spreker details