Simon Buwalda

Bij CROW werkt Simon aan praktische oplossingen die direct toepasbaar zijn in het dagelijks werk. Dit doet hij voor professionals binnen het vakgebied van de fysieke leefomgeving en specifiek voor het beheer van de openbare ruimte. Daarbij helpt hij het vakgebied om meer waarde toe te voegen aan de fysieke leefomgeving die bijdraagt aan de opgaven vanuit de samenleving.

Binnen CROW heeft hij verschillende rollen zoals: het ophalen van de kennisvragen binnen het vakgebied, het vertalen van deze kennisvragen naar de juiste kennisontwikkeling en de financiering daarvan, de regie-voering over het kennisprogramma CROW-KpBBI (beheer en bouw van infrastructuur), het samen ontwikkelen van nieuwe praktische oplossingen met professionals uit de praktijk en het voorbereiden en begeleiden van bijeenkomsten van het kennisnetwerk CROW Essit en het jaarlijkse NCBOR.

Spreker details