Terugblik NCBOR 2019
Beherend Nederland verzamelde zich in een nat en onstuimig Zaandam voor het jaarlijkse Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte. Wederom op een bijzondere locatie: het Hembrugterrein. Inmiddels zijn zowel de foto's als de presentaties van de deelsessies beschikbaar. Benieuwd naar hoe de dag is geweest?
Download presentaties

Plenaire sessies

Plenaire opening

Plenair ochtendsessie

Plenaire afsluiting

Leerstoel Managing Public Space

Sessieronde 1

Beheer je wegen op basis van bestuurlijke doelstellingen en risico’s
Jille de Boer –

Beheer je wegen op basis van bestuurlijke doelstellingen en risico’s
Marc Groote Woortmann –

Uiteindelijk draait alles om de beleving van de burger
Olaf Stillebroer –

Uiteindelijk draait alles om de beleving van de burger
Peter van Welsem –

Uiteindelijk draait alles om de beleving van de burger
Ramon Kingma

Delta-ateliers, ontwerpen assisteren bij stedelijke transitie
Luuk van der Burgt –

Delta-ateliers, ontwerpen assisteren bij stedelijke transitie
Joachim Declerck –

De Levende Stad – hoe we de fysieke opgave verbinden met sociale uitdagingen
Willem Totté –

Drijfveren voor de beheerder van morgen
Annet Muller

Leertraject “de toekomst van beheer” – beheerders leren innoveren in de openbare ruimte

Sessieronde 2

Mens & organisatie als verbindend element bij assetmanagement

Ruimte maken, en hoe een handboek inrichting openbare ruimte daarbij kan helpen

De Belofte van Beheer: zo draagt beheer van de leefomgeving bij aan bestuurlijke doelen

Geautomatiseerd objecten en kwaliteit inspecteren met LIDAR en foto-opnames
– Johan Zorg –

De veranderde strategie van vervangingen
– Gemeente Utrechtse Heuvelrug –