Antea Group

Voor Antea Group is de meerwaarde van beheer dat mensen gebruikmaken van de openbare ruimte. Dat de openbare ruimte mensen stimuleert om te recreëren, sporten, wandelen, in beweging te komen. Zij vertalen de recreatieve doelstelling naar beleidsplannen.

Meer weten? Zoek Antea Group dan zeker even op tijdens NCBOR op 21 april!