Groen Als Een Service

GAES is groen in hart en nieren. Beheer met meerwaarde heeft voor hen dan ook een directe koppeling met ecosysteem diensten. Ze stellen zich graag aan je voor!

Meer weten? Zoek ze dan zeker even op tijdens NCBOR 2021 op 21 april aanstaande!