Gemeente Utrechtse Heuvelrug verandert de strategie van vervanging

Tijdens het Nationaal Congres Openbare Ruimte (NCBOR) vertelden Nathalie Merrelaar, Perry Peeters en Martijn van Duuren over de strategiewijziging binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug omtrent het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP).

Onvrede
“Er was sprake van een goed GRP”,  vertelt Peeters. “Toch waren er projecten die niet conform planning werden uitgevoerd.” Volgens Peeters had dit zowel interne als externe redenen. “Als je naast riolering, ook meteen het groen aanpakt in een buurt, dan vinden mensen daar wat van. Dit leidde onder meer tot vertragingen.”

Daarnaast stapelde andere problemen zich op: toenemende kleine reparaties die uitgevoerd moesten worden en herbeoordelingen van rioolinspecties leidden tot grote structurele problemen.
“Dit zorgde voor onvrede bij de politiek en management. Als klap op de vuurpijl werd het kostendekkingsplan herzien.”

Nieuwe aanpak
Om de problemen aan te pakken, werd besloten het beheer om te gooien. Er werden scherpe keuzes gemaakt om projecten te schrappen of door te laten gaan. “Sommige projecten waren, met voortschrijdend inzicht, al niet meer nodig”, legt Peeters uit, “deze werden als eerste geschrapt.”

Daarnaast werd vooral ingezet op goede renovatie, in plaats van vervangen. Deze wijzigingen werden vastgesteld in een nieuw GRP voor 2020.

“In de oude strategie werd de hele openbare ruimte gevel voor gevel opgepakt als het riool en de wegen aan vervangen toe waren”,  vertelt Nathalie Merrelaar, “deze nieuwe strategie richten we ons op het relinen bij het riool (70%) en op duurzame instandhouding.”

Bezuiniging
Daarnaast had de openbare ruimte op alle fronten te maken met bezuinigingen. “Hierdoor was een nieuwe beheerplan maken noodzaak”, gaat Merrelaar door, “maar dit wilden we zonder zwaarlijvige documenten.” Het team loste dit vervolgens op door het beheerplan voor elk onderdeel op één A3 neer te zetten. De plannen die nu gemaakt zijn, zowel voor riool als de rest van de openbare ruimte, gaan in december en januari naar de gemeenteraad.

Teamopzet
De nieuwe plannen vragen ook om een nieuwe structuur binnen het team. Martijn van Duuren vertelt hier meer over. “We zijn gaan werken via een matrix. Hierbij werden verschillende taken, rollen en bevoegdheden toegekend.”

“Zo is er een scheiding in de functies beheerregisseur, beheeradviseur en de operationeel beheerder.”

Hierbij is de beheerregisseur verantwoordelijk voor het beleid, de beheerplannen, het meerjarenplan, monitoring en is hij de opdrachtgever naar het beheer. De beheeradviseur draagt zorg voor de directievoering onderhoud, data, inspecties en beheertoetsing. Klachten en meldingen, de planning buitendienst en kleine projecten liggen bij het operationeel beheer.

“Bij elke rol hebben we ook competenties beschreven”, vertelt Van Duuren, “Er wordt, om deze matrix te implementeren ook intern een cursus gegeven.”