De Levende Stad, hoe we fysieke opgave kunnen verbinden met sociale uitdagingen

In de gemeente Zaanstad prijkt de Kleurenbuurt. Hier prijken enkele flats die tientallen jaren geleden gebouwd zijn.

“Wat zorgt voor een diverse groep”, vertelt Willem Totté. In de flat wonen bewoners van het eerste moment, toen de flats nieuw en modern waren. Jaren later, in een tijd waarin er geen grote gemoderniseerde renovaties zijn aangebracht, zijn de flats vooral een toevluchtsoord voor de sociale sector. “Het zijn mensen met verschillende achtergronden, wat zorgt voor spanningen in de buurt”, aldus Totté.

Toch wilden ze vanuit de gemeente juist daarom aan de slag met deze wijk; bovendien op een nieuwe manier. Totté legde tijdens het Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte de stappen uit, die tot nu toe genomen waren in dit proces.

Levende Stad
Het doel van de gemeente Zaanstad was te kijken hoe het fysieke domein van de buurt aan kan sluiten op de sociale uitdagingen die er spelen.
“De mensen in deze wijk leven langs elkaar heen. Dit veroorzaakt angst, omdat men elkaar niet kent. Daarnaast zijn er andere belangrijke sociale opgaven. Wij willen in de fysieke omgeving daarom zorgen voor ‘ontmoeting’, inclusiviteit, maar ook zaken als gezondheid (tegen bijvoorbeeld overgewicht).”

Hoewel meerdere medewerkers van de gemeente naar het probleem kunnen kijken, ziet Totté dat er dan vooral vanuit ieders vakgebied gekeken wordt. “En dat lost de problemen dan niet op.”

Hij is dan ook met de buurt aan de slag gegaan in een multi-disciplinair team. Deze werkgroep kijkt vanuit verschillende invalshoeken, zoals sport, groen en gezondheid naar de mogelijkheden.

Werken in zulke teams werpt volgens Totté zeker z’n vruchten af. Maar daarvoor moet wel aan een aantal voorwaarden voldaan worden:

  • Formuleer een gezamenlijke doel en visie
  • Creëer een gezamenlijke taal
  • Spreek belangen uit
  • Ga in gesprek over waarden
  • Durf de controle los te laten
  • Maak gebruik van elkaars specialisme
  • Wees nieuwsgierig naar elkaars visie
  • Wees kritisch

Groen
Hoewel de Kleurenbuurt enkele jaren geleden nog op de nominatie stond om gesloopt te worden. Wordt nu juist ingezet op verbetering. Onder meer door meer groen toe te voegen.
“Groen werkt als verbinder tussen meerdere doelstellingen. Het heeft functies ten opzichte van klimaatadaptatie, verkoelend en water afvoerend, maar het is ook een plek voor ontmoeten, bewegen, voedsel, recreëren.”

Ten tijde van de deelsessie tijdens NCBOR was Totté nog altijd bezig met de werkgroep om de plannen voor de buurt te bepalen. Wel ziet hij dat deze manier van werken, werkt.

(opent in een nieuwe tab)”>Download de presentatie >