Mens en organisatie als verbindend element bij assetmanagement

Patrick Gooren (CROW) verzorgde samen met Wim Timmerman en Lennert van Dien van RHDHV een workshop over mens & organisatie.

“Assetmanagement is veranderen, en dat kan spontaan en gepland”, vertelde Gooren. “De geplande verandering is het moeilijkst en komt vaak vanuit de organisatie.” Een onderdeel van het veranderen is een druk die van buitenaf komt, net als het hebben van een gedeelde visie, het vermogen om te veranderen en natuurlijk het nemen van gerichte stappen.

In de praktijk van de beheerder komt de druk van opgaven als klimaatverandering of de woningbouwcrisis. Het beleidsplan van de gemeente vertegenwoordigt de gemeenschappelijke visie, terwijl de beheerder de juiste opleiding of competenties moet hebben om mee te gaan in verandering. Tot slot is het een kwestie van doen.

De deelnemers aan de sessie gingen vervolgens zelf aan de slag. Wat zou jij anders willen doen? Door een haalbaar doel op te schrijven, concrete stappen eraan toe te voegen en te bedenken waarom je dit doel wil behalen wordt het makkelijker om te veranderen.

Download de presentatie >