Ruimte maken, en hoe een handboek inrichting openbare ruimte daarbij kan helpen

De gemeente Amersfoort heeft een handboek voor de inrichting van openbare ruimte ontwikkeld. Het boek is bestemd voor professionals die opdrachten uitvoeren in de gemeente Amersfoort, maar is te gebruiken als voorbeeld voor andere gemeenten om een gereedschapskist samen te stellen dat werk maakt van een toekomstbestendige openbare ruimte.

Het handboek is opgesteld op basis van tien thema’s die de gemeente als pijlers voor de stad heeft aangewezen op basis van samenwerking met onder andere ingenieurs en beheerders. Deze thema’s dienen als basis voor de waarden en ambities waarop de gemeente stuurt, die gevat zijn in een reeks richtlijnen die helderheid verschaffen in projecten. Door met het handboek te werken, wordt gegarandeerd dat de stad telkens volgens dezelfde maatstaven en vanuit dezelfde ambities aan de openbare ruimte werkt.

De gemeente Amersfoort benadrukt dat het handboek slechts een middel is, geen doel op zich. Verschillende ambities kunnen immers met elkaar botsen gedurende een project. Het proces dat het handboek doorloopt, verschaft inzicht om overwegingen kenbaar te maken. Door dit proces en de daaruit resulterende overwegingen af te stemmen met de opdrachtgever, stroomlijn je de keuzes die je maakt als stad.

Download de presentatie >