Leertraject “de toekomst van beheer” – beheerders leren innoveren in de openbare ruimte. Deelsessie NCBOR 2019

Klimaatverandering, een groeiend aantal sensoren in de openbare ruimte, een verdere verdichting van onze steden, de toenemende aandacht voor positieve gezondheid zullen onze openbare ruimte ingrijpend veranderen. Beheerders van de openbare ruimte hebben hierop in potentie enorm veel invloed. Maar…. zijn ze hier wel klaar voor?

Zoetermeer staat voor een schaalsprong. De opgave is om de komende jaren tussen de 10.000 en 16.000 woningen in de stad te bouwen en tegelijkertijd een kwaliteitsimpuls te geven aan de bestaande stad. Daarnaast zien we een aantal grote maatschappelijke opgaven en ontwikkelingen zoals klimaatadaptatie en digitalisering. Ook heeft het bestuur ambities op het gebied van wijkgericht werken.

Welk effect heeft dit op de openbare ruimte en op de beheerder van de toekomst?

De gemeente Almere stelde zich de volgende vraag: Wat doet een beheerder van de openbare ruimte eigenlijk? Wat zijn afwegingen die gemaakt worden bij keuzes voor groot onderhoud en vervanging? En wat weegt zwaarder bij de keuzes in het beheer: de ervaringen en wensen van inwoners of de technische noodzaak en de financiën die daaraan ten grondslag liggen? Over welke competenties moet de beheerder beschikken en wat betekent dit bijvoorbeeld voor de manier waarop een meerjarenprogrammering vorm krijgt.

Bezoek de deelsessie tijdens het NCBOR 2019 met sprekers: Peter de Visser en Marieke van Bemden (gemeente Zoetermeer) en Ingeborg Baars (gemeente Almere)

Meld je nu hier aan voor het NCBOR 2019.